Stanowiska Zarządu

IRWŁ do Ministra Środowiska w sprawie wapnowania

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) w sprawie ponownej realizacji, dla rolników województwa łódzkiego,  "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych" z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologiczny

IRWŁ w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z licznymi sygnałami od rolników z województwa łódzkiego w sprawie występujących problemów z wypełnianiem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. za pomocą aplikacji e-wniosek, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania aplikacji oraz przedłużenie składania wniosków do 15 czerwca 2018r. Przedłużenie terminu ułatwi rolnikom złożenie wniosków  o dopłaty bezpośrednie.

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie opóźnień w przyznawaniu płatności bezpośrednich

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z informacją, że do Izby docierają głosy niezadowolenia ze strony rolników z powodu informacji przekazywanych im przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku warzyw i ziemniaków

W związku z licznymi sygnałami od rolników szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego) w imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi apel o podjęcie pilnych działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku warzyw i ziemniaków.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarznięć

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego w sprawie wymarzniecia zasiewów na terenie województwa łodzkiego. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw (szczególnie rzepaku) w swoich gospodarstwach. W pierwszych dniach stycznia br. oraz na przełomie lutego i marca wystąpiły silne mrozy, a na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej - 15 stopni.

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do prac sezonowych z prośbą p złagodzenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwraca uwagę na pojawienie się problemu wynikającego z nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do sezonowych prac w rolnictwie (do zbiorów owoców, warzyw itp.). Rolnicy zwracają uwagę na:

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu