Stanowiska Zarządu

Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie żółtej strefy w powiecie łowickim

Bronisław Węglewski, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła obszar gmin: Chąśno, Kocierzew Południowy, Kiernozia oraz część gminy Łowicz tj. Świeryż  Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedzwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie  w dniu 7.08.2019r., Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosowała pismo w tej sprawie do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  realizację. Pierwszy wniosek IRWŁ dotyczy szacowania strat spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

IRWŁ ponownie do Ministra Rolnictwa w sprawie raportów IUNG

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadal pojawiających się głosów niezadowolonych rolników dotyczących  raportów IUNG. W gminie Czastary (pow. wieruszowski)  komisja ds. szacowania szkód suszowych  nie uznaje wszystkich plantacji ziemniaków, gdyż ten gatunek nie jest uwzględniony raportami IUNG we wszystkich obrębach a skutki suszy widać „gołym okiem”. W tej gminie uprawy ziemniaków są położone 300 metrów od siebie.

Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie map podatności gleb na suszę

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z mapami podatności gleb na suszę. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają liczne głosy od rolników, jak i urzędów gmin w sprawie problemów z działaniem i obsługą map podatności gleb na suszę na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu