Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zwiększenie limitu na dofinansowanie ubezpieczeń z dopłatą upraw od ryzyka suszy. Drugi wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zarezerwowanie kwoty na pomoc de minimis w okresie budżetowania.

IRWŁ do KRIR w sprawie hodowców drobiu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Wniosek Rady dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u. W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Wnioski Rady powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie podtrzymuje wniosek złożony na I/VI Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 4.09.2019r. o całkowitą likwidację pogłowia dzików  w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.

IRWŁ w sprawie zmniejszenia minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisłąw Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza z wnioskiem rolników z powiatu wieluńskiego. Zwrócił się w nim o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha w przypadku zbóż co najmniej o 30%. Tegoroczna susza dotknęła również rolników z terenu powiatu wieluńskiego. W tym roku rolnicy wysiewają bardzo drobny materiał siewny (MTN jest mniejsza).

Wnioski RP IRWŁ w Pajęcznie i w Wieluniu wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu sprawdzenia czy nie ma zmowy cenowej w sprawie skupu i sprzedaży bydła.

Pismo IRWŁ do WFOŚIGW w sprawie wniosku o wapnowanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronislaw Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ skierowali pismo do Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie problemów z wnioskiem dotyczącym waonowania.  Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają głosy rolników, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu