Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

 

Bronisław Węglewski
Prezes IRWŁ 

   

 

 

Andrzej Komala
Wiceprezes IRWŁ 

   

 

 

Ewa Bednarek
Członek Zarządu IRWŁ 

   

 

 

Mariusz Cheba
Członek Zarządu IRWŁ

   

 

 

Dariusz Kowalczyk
Członek Zarządu

   

 

 

Adam Michaś
delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych

   

 

 

Jerzy Kuzański
Dyrektor Biura IRWŁ