Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie, Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację. IRWŁ ponawia wniosek o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w KRUS, po opłaceniu 30 lat składkowych. Taka zmiana pozwoliłaby nowym rolnikom pozyskać dofinansowanie na rozwój i modernizację tych gospodarstw. Obecnie dzieci rolników, gdy przejmują gospodarstwo są już po 40 r.

IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą o rozpatrzenie wniosku i dalszą realizację.  Wniosek dotyczy zmiany procedur szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie  wnioskowała,  aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy.

IRWŁ do Ministra Energii w sprawie tzw. ustawy odległosciowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ  popierając wniosek  członków Rady powiatowej IRWŁ w Sieradzu w sprawie nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, wystosował pismo do Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii o podjęcie działań w sprawie zmiany przepisów. W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zapisy ustawy wniosły zasadnicze zmiany w procedurze lokalizacji turbin wiatrowych, m.in.:

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zwiększenie limitu na dofinansowanie ubezpieczeń z dopłatą upraw od ryzyka suszy. Drugi wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu zarezerwowanie kwoty na pomoc de minimis w okresie budżetowania.

IRWŁ do KRIR w sprawie hodowców drobiu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Wniosek Rady dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u. W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Wnioski Rady powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i dalszą realizację. Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie podtrzymuje wniosek złożony na I/VI Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 4.09.2019r. o całkowitą likwidację pogłowia dzików  w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu