Ustawa Prawo łowieckie - od 1 stycznia 2019 r.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 24 października 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło o wprowadzenie w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1082), która przewiduje nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska przedstawił następujące wyjaśnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”

Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” zorganizowany został po raz pierwszy w 2017 roku przez Krajową Radę Izb Rolniczych na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Konkurs będzie organizowany co dwa lata i będzie odbywał się na dwóch poziomach: wojewódzkim i krajowym. Zasady zostały określone regulaminie konkursu. Na poziomie wojewódzkim Konkurs przeprowadzają Wojewódzkie Izby Rolnicze, w których spośród zgłoszonych kandydatek zostaje wybrana jedna Laureatka z terenu Województwa i jednocześnie przechodzi do dalszego etapu Konkursu.

Czas na ekologię!

Województwo Łódzkie realizuje projekt „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, który jest realizowany w partnerstwie z 7 regionami w Unii Europejskiej:  Navarra (Hiszpania), Puglia (Włochy), Region Północno-Zachodni (Rumunia), Akwitania (Francja), Lombardia (Włochy), Ostrobotnia Południowa (Finlandia), Argowia (Szwajcaria). Dodatkowo w projekt jest także zaangażowana Międzynarodowa Fundacja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU).

Rolnicy z powiatów: poddębickiego i łęczyckiego na II Centralnych Targach Rolniczych  Pak Warsaw Expo w Nadarzynie

W dniu 30 listopada 2017r. rolnicy z powiatów: poddębickiego i łęczyckiego byli uczestnikami bezpłatnego wyjazdu na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie zorganizowanego przez biuro powiatowe IRWŁ w Poddębicach. II Centralne Targi Rolnicze to połączenie imprezy biznesowej i kontraktacyjnej z prezentacją dorobku kulturowego i gospodarczego polskiej wsi.

Spotkanie w sprawie ASF - powiat piotrkowski

Dnia 29 listopada 2017 roku Przewodniczący RP IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim - Tomasz Kowalski brał udział w spotkaniu w tutejszym Starostwie Powiatowym na środowym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z roszerzającym się terytorialnie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).To realne zagrożenie dla województwa łódzkiego i ostrzeżenie przed śmiertelnym dla świń i dzików wirusem, którego wystąpienie to jednoznaczny wyrok - bezwzględna konieczność wybicia całych stad trzody chlewnej, w promieniu 3 km. Ostatni potwierdzony przypadek ASF wykryto u

IX Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

30 listopada 2017 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki IX Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA oraz W NOWEJ ROLI.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS