Komunikat - wystąpienie warunków suszy w Polsce Rok: 2018; okres: 05 (1.V - 30.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

KRIR ws. rzetelnego zliczenia stanu zwierzyny łownej

Realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 6 czerwca 2018 r. w sprawie wysokiego poziomu szkód łowieckich i przekroczenia stanów zwierzyny w obwodach łowieckich,  Zarząd KRIR wniósł do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu prawidłowe zliczenie stanu zwierzyny, co wpłynie również na zmniejszenie się poziomu szkód łowieckich.

KRIR ws. problemów związanych z odbiorem odpadów ze sznurka rolniczego i folii

Realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 6 czerwca 2018 r. oraz mając na uwadze postulaty nadsyłane do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych w sprawie wprowadzenia przepisów zobowiązujący dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów tych produktów Zarząd KRIR zwrócił sie do Ministra Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które ułatwią rolnikom pozbywanie się tych odpadów.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o konieczności zmian zasad szacowania strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau (do wiadomości Wiktora Szmulewicz –Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych) z informują, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o pomoc finansową dla rolników

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski  zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof  Ardanowski  (do wiadomości Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz) o pomoc finansową  do każdego hektara  dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.  Straty w gospodarstwach sięgają w zbożach ozimych 30-40%, w jarych do 70%.  Mniejsze plony to mniejsze przychody dla rolników.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS