Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 kwietnia

Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków.

Szkolenie pracowników IRWŁ - od 15 marca startuje eWniosekPlus

Od piątku, 15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w aplikacji eWniosekPlus przez internet. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , a także ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji.

Wniosek o zmiany w protokołach pokontrolnych ARiMR

Realizując wniosek z XV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia do protokołów pokontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o skutkach wynikających z uchybień. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazują, że rolnicy podpisując protokół będą mieć informację, na podstawie której mogą podjąć decyzję o odwołaniu się od wyników kontroli zawartych w protokole.

(Źródło: KRIR)

Nowy limit de minimis

Od 14 marca 2019 roku obowiązywać będzie nowy, zwiększony limit pomocy de minimis. Ostatni limit pomocy dla Polski wynosił 225,7 mln EUR, co stanowi 1% wartości polskiej produkcji rolnej. Pomoc rozliczana jest w systemie trzyletnim. Ostatnie obwieszczenie o wykorzystaniu pomocy pochodzi z dnia 19 lutego i informuje, że limit został wykorzystany w kwocie 162 717 272,52 EUR, natomiast aktualne wykorzystanie limitu podane przez System Rejestracji Pomocy Publicznej z dnia 11 marca bieżącego roku informuje, wynosi 225 041 565,68 EUR, co stanowi 99,71%.

Marcowe wydanie "W nowej roli"

Szanowni Państwo, Zapraszam do lektury marcowego wydania miesięcznika W NOWEJ ROLI w którym m.in. będzie można przeczytać o debacie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się na targach FERMA 2019. Problemy, które zostały na niej poruszone odzwierciedlają zakres spraw, którymi musi zająć się ministerstwo rolnictwa, instytucje okołorolnicze, jak i my sami, rolnicy. Mam nadzieję, że nasze uwagi będą cenną wskazówką dla grup roboczych działających w ramach Porozumienia Rolniczego.

Informacja ARiMR o kredytach z dopłatą do oprocentowania

ARiMR informuje, że aktualnie o kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania można ubiegać się w ramach następujących linii kredytowych:

kredyty inwestycyjne:

kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR),

kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z),

kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR);

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS