Wnioski RP IRWŁ w Pajęcznie i w Wieluniu wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu sprawdzenia czy nie ma zmowy cenowej w sprawie skupu i sprzedaży bydła.

Pismo IRWŁ do WFOŚIGW w sprawie wniosku o wapnowanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronislaw Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ skierowali pismo do Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie problemów z wnioskiem dotyczącym waonowania.  Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają głosy rolników, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów IRWŁ

1 października 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu IRWŁ oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego Komisji został wybrany Eugeniusz Supera – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego.

Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – wrzesień 2019

Część merytoryczna Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie było pierwsze  posiedzenie  w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się  w dniu 4 września 2019r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w Łodzi. Ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Bronisław Węglewski, a funkcję wiceprezesa  IRWŁ  kolejny raz objął Andrzej Komala.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 17 września 2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodniczący Rady Janusz Terka otworzył posiedzenie oraz przywitał zaproszonych gości tj. Starostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, Posła Grzegorza Lorka, Powiatowego Lekarza Weterynarii Pawła Śpiewaka, Przewodniczącego ZO PZŁ Cezarego Szadkowskiego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS