Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat budowy zbiorników retencyjnych

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Polsce, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformował, że gospodarowanie wodami obejmuje szereg działań zmierzających do wykorzystania kształtowania zasobów wodnych oraz zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych pojedynczych użytkowników, społeczności oraz całego kraju.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie ASF

Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego, jako jeden ze współorganizatorów, 9 lutego 2018 roku zaprasza do Grabicy (sala OSP) na spotkanie dotycząc zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). W spotkaniu spodziewany jest udział Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Rafała Romanowskiego, posłów na Sejm RP - m .in. Roberta Telusa, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - Bronisława Węglewskiego, Wójta Gminy Grabica - Krzysztofa Kulińskiego, przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych. 

Zapraszamy! 

Konsultacje w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania aktualizacji w roku 2018 wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce poprzez dokonanie zgodności z wykazem odmian kukurydzy MON 810 znajdujących się w 36. pełnym wydaniu Wspólnego katalogu.

Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników ARiMR.

7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej na 2018 rok oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w tym okresie.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

Resort rolnictwa w sprawie braku wypłat odszkodowań za straty

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie umożliwienia skorzystania z pomocy finansowej rolnikom, dotkniętymi skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły wiosną i latem 2017 r. resort rolnictwa poinformował, że dodatkowa pomoc państwa jest uruchamiana w sytuacjach nadzwyczajnych gdy skala szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest bardzo duża.

Przepisy prawne w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych

W związku z pismem KRIR (na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej) dotyczącym zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź resortu rolnictwa w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 100) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej gospodarka wodna.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS