Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP

Poniżej przedstawiamy petycję wojewódzkich izb rolniczych skierowaną do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przekazaną Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027 izby rolnicze wnoszą o realizację następujących postulatów:

Decyzja Rady Ministrów w sprawie płatności bezpośrednich oraz obszarowych

W tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych.

Dotyczy to rolników, którzy nie dokonują zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zapraszamy już 15 stycznia do udziału w Warzywniaku Premium

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, firma Rijk Zwaan serdecznie zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniu WARZYWNIAK PREMIUM, które odbędzie się na Rynku Hurtowym Zjazdowa w Łodzi .ul. Budy 4 we wtorek 15 stycznia 2019 roku. Patronat nad wydarzeniem objął Krajowy Ośrodek Wsparca Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu opoczyńskiego

W dniu 28.12.2018 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu opoczyńskiego. Posiedzenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Dębie. Wśród zaproszonych gości byli Powiatowy Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, Janusz Ciesielski KOWR Łódź, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski oraz Kierownik KRUSu w Opocznie Maria Witkowska.

MRiRW proponuje zmiany w PROW na lata 2014-2020

W ramach corocznej modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w Ministerstwie Rolnictwa przygotowano szereg zmian mających na celu bardziej efektywne i dopasowane do bieżącej sytuacji wdrażanie Programu. Propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i zostały przesłane w grudniu ur. do Komisji Europejskiej, która pod koniec stycznia 2019 roku powinna przedstawić swoje stanowisko odnośnie proponowanych zmian.

Pomoc dla producentów tytoniu oraz producentów świń

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13u ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od 14 do 25 stycznia 2019 r. producenci tytoniu oraz producenci świń mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

O pomoc mogą ubiegać się:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS