Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 13 października   2020 roku   w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczył Zbigniew Marczak - Przewodniczący  Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ w Łęczycy.

 Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad Ustawą o ochronie zwierząt „ Piątka dla zwierząt” .

Spotkanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody

W dniu 2  października  2020 roku   w miejscowości Leszczynek  w  gminie  Kutno  w powiecie kutnowskim odbyło się trzecie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) .

Pan Włodzimierz Lewandowski – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przywitał  zaproszonych gości.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja Gminy Kutno i inwestycji w Leszczynku przedstawiona przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską.

Wnioski Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim przekazane do KRIR

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, proszę   o rozpatrzenie i dalszą realizację.

Stawka podatku rolnego w 2021 roku? Komunikat GUS

Podstawą do naliczania podatku rolnego w każdej gminie jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021. W praktyce oznacza to, że średnia cena skupu żyta wynika z cen w okresie od I kw. 2018 r. do III kwa. 2020 roku.

19 października br. prezes GUS wydał komunikat, w którym poinformował, że średnia cena z ostatnich 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł z 1 dt, czyli 585, 50 zł za tonę. Warto przypomnieć, że w 2020 roku było to 58,46 zł, a zatem wzrost wynosi 9 groszy.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS