Ostatnia szansa na otrzymanie wsparcia na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Tylko do 25 lutego 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym nie może przekraczać:

60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku inwestycji realizowanej przez "młodego rolnika";

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86%).

Zapraszamy na szkolenia „Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” z uwzględnieniem obowiązujących zmian

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zapraszają na szkolenia  na temat: „Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

Szkolenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego rozpoczynają się od 28 lutego do 9 kwietnia 2019 roku i są na wykazie zaznaczone kolorem zielony. Zapraszamy! 

Dopłaty bezpośrednie za 2019 rok: oświadczenia można składać tylko do 14 marca

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Bioasekuracja - komunikat weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku - Sławomir Borkowski informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli zwierząt mandatami karnymi.

W związku z powyższym przedstawiamy listę dokumentów jakimi powinien wylegitymować się inspektor przed przystąpieniem do kontroli: 

Do 1 marca 2019 r. można składać uwagi do rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb z prośbą o przedstawienie opinii do 1 marca 2019 r. Wyznaczony termin jest ścisłe związany z okresem monitorowania klimatycznego bilansu wodnego w celu określenia obszarów zagrożonych suszą rolniczą.  

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS