Nowości w portalu IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego internetowego narzędzia. Portal IRZplus, który jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, ruszył w sierpniu 2018 r.

Koła gospodyń wiejskich wnioskują o ponad 20,6 mln zł

5978 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł złożyły do końca czerwca koła gospodyń wiejskich, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla kół przeznaczonych jest w 2019 r. 40 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja  2019 r. i potrwa w biurach powiatowych Agencji do  31 października 2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 w roku 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Już w sierpniu 2019 roku planowane są nabory wniosków na dwa poddziałania:

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF

„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

Stan suszy w Polsce

Według informacji zebranych przez izby rolnicze, susza rolnicza wstąpiła na terenie całego kraju. W woj. podkarpackim obecnie pracuje 51 komisji, w woj. śląskim na 167 gmin - powołano 164  komisji, w lubuskim z 82 gmin - powołano 68 komisji, z kolei na 177 gmin w województwie łódzkim powołano 97. Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje 60 komisji, a w wielkopolskim 226.

W MRiRW na temat rynku wołowiny

W związku z drastycznym spadkiem cen wołowiny, na prośbę Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, 11 lipca 2019 r. resort rolnictwa zwołał posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego w ramach inicjatywy Porozumienia Rolniczego. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niestabilność rynku i na zachowania jego uczestników. W związku z zawarciem porozumienia KE z Mercosur - Minister poinformował, że  na najbliższym posiedzeniu unijnej Rady Ministrów ds.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie niskiej ceny żywca wołowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie niskiej ceny żywca wołowego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego mając na uwadze liczne sygnały od rolników w sprawie niskiej ceny żywca wołowego oscylującej w granicach 5,60 -5,80 zł/kg apeluje do ministra o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku mięsa wołowego. Obecna cena skupu jest niska i nie pokrywa kosztów produkcji.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS