Przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych hipoteką nie jest możliwe

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji zapisów art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 9.11.2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, Dyrektor Generalny KOWR poinformował Oddziały Terenowe, że w świetle przepisów ustawy należy przyjąć, że przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych hipoteką nie jest możliwe.

Czy beneficjenci modernizacji będą mogli skorzystać z rozwoju działalności pozarolniczej?

Na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosnego Alleluja!

Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym czasie Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu Zarządu IRWŁ, pracowników naszych biur oraz swoim, życzę Państwu radości, pogody ducha, a przede wszystkim zdrowia i pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech te Święta Wielkanocne będą nam się kojarzyć ze światłem nadziei na przyszłość.

Premia poubojowa dla hodowców bydła

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych działań mających na celu przyznanie bezzwrotnej pomocy dla hodowców bydła w postaci premii poubojowej do każdej sztuki w związku trudną sytuacją w gospodarstwach rolnych spowodowaną pandemią COVID-19. Wyżej wymienioną pomoc proponujemy przyznać w pierwszej kolejności za sprzedaż zorganizowaną, tj. przez grupy producentów, związki hodowlane czy też umowy kontraktacyjne.

Świąteczne wydanie miesięcznika "w nowej roli"

Szanowni Państwo, Kryzys spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 może zachwiać zarówno rynkiem jednolitym UE, jak i rynkami wewnętrznymi państw członkowskich, stanowiąc zagrożenie dla łańcuchów dostaw, miejsc pracy i w końcu bezpieczeństwa żywnościowego. To teraz na naszych, rolników, barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ogromna odpowiedzialność, ale jednocześnie ogromna nadzieja.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS