Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie

W celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Jaka przyszłość pomocy państwa w rolnictwie?

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Jak wiadomo, ustanowiono szczególne ramy zasad pomocy państwa dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich. Ramy te obejmują zarówno wytyczne dotyczące pomocy państwa, jak i rozporządzenie o wyłączeniu grupowym:

wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020

Wyjazd studyjno-szkoleniowy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniach 31.05-2.06.2019 roku  grupa 75 rolników i producentów rolnych z województwa łódzkiego miała okazję uczestniczyć w wyjeżdzie studyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.  Rolnicy między innymi wzięli udział  w szkoleniu „Normy i wymogi wzajemnej zgodności  w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego”, a także zwiedzili Toruń oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Marwit”. W czasie panelu szkoleniowego Prezes Izby Rolnicz

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS