Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 29 czerwca 2018r. w biurze Izby Rolniczej  odbyło się XVII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczyła  Małgorzata Gabryelczak - Przewodnicząca  Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy.   W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz pani Ewa Bednarek Członek Zarządu IRWŁ. Tematem przewodnim był problem suszy i strat na polach. Omówiono ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach  rolnych, bieżącą sytuację w rolnictwie.

Drugie posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie

W dniu 11 czerwca   2018  roku  odbyło się drugie  w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pani Monika Majda- Kierownik BP ARiMR w Kutnie, Pani   Elżbieta Borkowska – KRUS- PT Kutno

Główne tematy spotkania:

Wystąpienie przedstawiciela BP ARiMR w Kutnie na temat m.in. elektronicznego wypełniania wniosków obszarowych.

Samorząd wnioskuje o ułatwienie zakupu nawozów sztucznych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek zgłoszony na XII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, wystąpił do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o umożliwienie rolnikom zakupu bezpośredniego nawozów sztucznych w państwowych spółkach chemicznych. Obecna organizacja rynku nawozów sztucznych opiera się na systemie dealerskim, w którym to dealerzy narzucają formy sprzedaży, ceny podstawowe i marże handlowe.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o zmianę zasad szacowania szkód

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ  zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę zasad szacowania szkód spowodowanych suszą  w gospodarstwach rolnych.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gospodarstwie trzeba mieć 30% strat by otrzymać pomoc. Stwarza to duży problem dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną. Gospodarstwa te nie osiągną 30 % strat i nie będą mogły skorzystać z  możliwej pomocy.

Wniosek KRIR w sprawie komitetów konsultacyjnych przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

W dniu 2 lipca 2018 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka o włączenie samorządu rolniczego w prace komitetów konsultacyjnych powoływanych przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dla poszczególnych regionów oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, powoływanej przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS