Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr.

V w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ

Przedstawiciele rolników z naszego województwa spotkali się w sobotę 10 czerwca br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego by porozmawiać o problemach rolnictwa naszego regionu. Obrady Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego otworzył Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wraz z Zarządem IRWŁ: Andrzejem Komalą – Wiceprezesem IRWŁ, Ewą Bednarek, Mariuszem Chebą i Dariuszem Kowalczykiem. Krajową Radę Izb Rolniczych na obradach reprezentował Członek Zarządu KRIR – Robert Nowak.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin

9 czerwca 2017 roku w siedzibie IRWŁ odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. W obradach Rady uczestniczyli zaproszeni goście: Jolanta Zięba-Gzik Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pod której patronatem działa Rada, Ewa Wardęga – Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Równego Traktowania, a także Członek Honorowy Rady – Anna Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi. Obrady otworzył Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski. W obradach pań uczestniczył również Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ.

Finał wojewódzki  konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa!”. Głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.

Odpowiedź na wniosek KRIR w sprawie ograniczenia populacji wilka

Odpowiadając na wniosek z VI Posiedzenia KRIR skierowany do Premier Beaty Szydło (pismo KRIR) o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz określenie przez Ministra Środowiska takiej liczebności populacji, aby nie zagrażały one prowadzeniu gospodarstw rolnych i samym rolnikom i mieszkańcom wsi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał następującą odpwiedź:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS