I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji

20 listopada 2019 r. odbyło się I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji. Głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MRiRW na temat szacowania strat

W związku z przekazanym stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań w związku z suszą na terenie województwa lubelskiego oraz  w sprawie producentów prowadzących chów i hodowlę zwierząt poszkodowanych przez suszę, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji

Szacowanie strat: średnia roczna produkcja a liczba posiadanych sztuk w bazie IRZ

W październiku 2019 r. Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do ARiMR w kwestii interpretacji oświadczenia rolnika o liczbie posiadanych sztuk zwierząt. We wnioskach do gmin o szacowanie start, rolnicy podają  średnią roczną produkcję zwierzęcą z trzech ostatnich lat, natomiast we wniosku do ARiMR o udzielenie  pomocy, składają oświadczenie o liczbie posiadanych sztuk w dniu szacowania strat. Ilość sztuk w protokole nie zgadza się z ilością sztuk w bazie IRZ, przez co rolnicy mają problem ze złożeniem wniosków. Niemożliwym jest , aby dane te były spójne.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady powiatowej, rolnicy-hodowcy trzody chlewnej oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska - Zbigniew Szcześniak, Kierownik BP ARiMR - Bożena Cichowicz, pracownik biura - Małgorzata Chojecka, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Magdalena Pietrzyk-Zychowicz, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Terenami Powiatu Rawskiego - Henryk Majewski.

Listopadowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer miesięcznika „W NOWEJ ROLI” - publikacji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - i zachęcam do zapoznania się z tematyką tego wydania. „Nie śmiecę – żyję odpowiedzialnie” to główny temat numer. Na stronie 8 i 9 prezentujemy kilka wskazówek, które pomogą nam wszystkim bardziej zadbać o naszą planetę. Zanieczyszczenie naszego środowiska i śmieci, które nas zalewają to największy problem współczesnego świata, a postawa proekologiczna to przecież cel nowoczesnych i świadomych społeczeństw.

Nawet 500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.  Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS