Apel IRWŁ o skup interwencyjny mleka i masła

W związku z pogarszającą się sytuacją w branży rolno–spożywczej i na wniosek rolników – producentów m.in.  mleka , w imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował apel do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR o podjęcie działań mających na celu uruchomienie w trybie pilnym interwencyjnego skupu mleka w proszku oraz masła.

Pomóż rolnikowi, kup jego produkty!

Szanowni Państwo, to trudny czas dla rolników, producentów żywności, dlatego będziemy publikować listę producentów rolnych z województwa łodzkiego, którzy mogą zaoferować Państwu swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce poprzez dowóz w konretne miejsce, odbiór osobsty lub wysyłkowo. Prosimy również o kontakt wszystkich tych, którzy mają problem ze sprzedażą swoich produktów i chcieliby zaoferować je innym - tel.

OR KRUS w Łodzi zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 w województwie łódzkim zgłoszono 1 102 wypadki przy pracy rolniczej.

Wniosek IRWŁ do KRIR przeciwko budowie odkrywki w Złoczewie

W imieniu Zarządu IRWŁ na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR wniosek przeciw budowie odkrywki Kopalni w Złoczewie. Największy sprzeciwem członków izby są wysiedlenia mieszkańców. W momencie uruchomienia kopalni w Złoczewie z mapy Polski znikną 33 wioski, ok. 3 000 ludzi zostanie wysiedlonych. Rolnicy stracą swoje źródła utrzymania. Na chwilę obecną mieszkańcy nie znają wysokości odszkodowań, jakie mogliby otrzymać.

Rolnictwo musi być priorytetem

W związku z trwającą epidemią koronowirusa i grożącą zapaścią gospodarczą kraju, 2 kwietnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o potraktowanie rolnictwa i zakładów przetwórczych branży rolno-spożywczej jako priorytetu. Upadek branży rolno-spożywczej doprowadzi do upadku rolników, którzy w związku z tym nie będą mieli gdzie sprzedać swoich surowców a w konsekwencji może spowodować ogromne fale braku żywności, która jest niezbędna do życia ludzi.

W związku z tym zaproponowano natychmiastowe rozwiązania finansowe dla tej grupy:

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS*

Ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS