Działania Komisji w związku z pandemią koronawirusa

Europoseł Krzysztof Jurgiel w związku z pandemią wirusa wywołującego COVID-19 zwrócił się do Komisji Europejskiej z następującymi zapytaniami:

Czy Komisja uruchomi rezerwę kryzysową dla rolnictwa i środki niewykorzystane w ramach EFFROW oraz zgodzi się na uruchomienie skupu interwencyjnego produktów strategicznych dla poszczególnych państw członkowskich (w przypadku Polski: na rynku mleka i wołowiny) oraz dopłat do prywatnego przechowywania?

Przeciążenie łączy internetowych – kolejny problem rolników

W związku z ograniczonym działaniem sieci internetowych, producenci zwierząt mogą mieć trudności z terminowym przesyłaniem danych do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Problem ten dotyczy szczególnie gospodarstw prowadzących chów świń z terenów objętych ASF, oczekujących na informacje od służb weterynaryjnych o wynikach badań laboratoryjnych i otrzymanie świadectwa zdrowia w celu ich przemieszczania. Z tych powodów Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie obowiązkowych terminów.

(Źródło: KRIR)

Ponowny wniosek o zmiany w szacowaniu strat

27 marca 2020 r. na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie), aby rolnik mógł skorzystać z pomocy.

#TwójWybórMaZnaczenie

W kwietniu br. rozpoczyna się kontynuacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie - Produkt polski", której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Pakiet pomocy także dla rolników

W związku z ogłoszeniem epidemii wywołanej COVID-19, 23 marca 2020 r.  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (również na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego) zwrócił się z apelem do Ministra Rolnictwa o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do objęcia pakietem pomocy również rolników i ich rodzin, gdyż ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

Zboża z Ukrainy zgodne z normami

W związku z   pismem  KRIR w sprawie  kontroli importu kukurydzy z Ukrainy, resort rolnictwa przedstawił poniższe wyjaśnienia. Kontrole roślin oraz towarów  pochodzenia roślinnego importowanych  do Polski z państw trzecich, w zależności od celu  kontroli, prowadzone są przez różne służby kontrolne,  tj. Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, czy Inspekcję Weterynaryjną.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS