Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego

Pan Dariusz Pieniak

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

Dot. dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło nr 39 „ Błękitne Źródła” z Tomaszowa Mazowieckiego.

Infromujemy Pana Dyrektora, że do Biura  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne wnioski i postulaty rolników składających skargi na działalność Koła Łowieckiego nr 39 „Błekitne Źródła”.

Niskie ceny ogórków MRiRW występuje do UOKiK

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niepokojąco niskich cen ogórków resort rolnictwa mając na uwadze zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Działania MRiRW w sprawie znoszenia strefy niebieskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 sierpnia 2020 r., w odpowiedzi na wniosek KRIR >>> informuje, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu zwłaszcza najbardziej restrykcyjnego obszaru zagrożenia, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala, oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS