IRWŁ w sprawie włączenia obrębów geodezyjnych do obszaru z ograniczeniami naturalnymi

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ, popierając wniosek rolników z powiatu pajęczańskiego w których imieniu występuje pani Katarzyna Bednarska – członek Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie włączenia do obszaru z ograniczeniami naturalnymi następujących obrębów geodezyjnych: Czerkiesy, Dylów Rządowy, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Janki, Ładzin, Makowiska, Podładzi i Wydrzynów położonych na terenie Gminy Pajęczno.

IRWŁ w sprawie podwyżki vatu na soki i napoje z owoców i warzyw

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie planowanego podniesienia przez Ministerstwo Finansów stawki podatku VAT na soki i napoje z 5 proc. do 23 proc.  IRWŁ apeluje o podjęcie działań mających na celu utrzymanie dotychczasowej stawki VAT. Proponowana zmiana może  spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na owoce nawet o 190 tys. ton.

Ceny skupu tuczników i macior

Krajowy rynek świń rzeźnych boryka się dalej ze spadkami. W porównaniu do naszego zeszłotygodniowego notowania, średnia stawka za żywiec spadła o 3 grosze/kg. Jak stwierdza Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCh, wywołuje to zrozumiałe niezadowolenie producentów świń, czego wyrazem są protesty rolników. Dość powiedzieć, że dokładnie rok remu średnia stawka za żywiec była wyższa o 34 gr/kg. Przedłużający się okres braku koniunktury na rynku będzie wymuszał ograniczanie produkcji trzody chlewnej. 

Rynek polski

Czy nowoczesne technologie to sposób na lepsze rolnictwo? – wypowiedz się

Zachęcamy rolników zarówno tych korzystających z technologii rolnictwa precyzyjnego jak i nie korzystających do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie krótkiej ankiety do 24 grudnia 2018 r. dostępnej w języku polskim. Udział w niniejszej ankiecie pozwoli uzupełnić braki w danych i wiedzy na temat stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego na poziomie europejskim.

Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Wskazywanie kraju pochodzenia produktów spożywczych wynikające z przepisów unijnych

1. Dla większości nieprzetworzonych produktów spożywczych prawo unijne wprowadziło wymóg podawania kraju pochodzenia obowiązujący jednakowo we wszystkich państwach UE.

Obowiązkowe podawanie kraju pochodzenia wymagane jest na podstawie przepisów unijnych dla :

- świeżych owoców i warzyw;

- wołowiny i cielęciny (tu konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i  rozbioru);

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS