W sprawie przyszłej WPR w Brukseli

W dniu 18 października 2018 r. w Brukseli, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski jako przedstawiciel polskich izb rolniczych wspólnie Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej przedstawili wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, Komisarzowi ds.

W sprawie terminów stosowania nawozów naturalnych w 2018 r.

W dniu 18 października 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.

Październikowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 29 września 2018 roku z okazji Jubileuszu XX-lecia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uhonorowanych przez KRIR i MRiRW zostało 91 przedstawicieli samorządu rolniczego, pracujących na rzecz obszarów wiejskich. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, a Państwa zachęcam do lektury artykułu o Jubileuszu IRWŁ. Dziękuję również wszystkim instytucjom rolniczym i okołorolniczym za jubileuszowe życzenia i 20 lat tak dobrej współpracy. Nie ukrywam, że liczę na kolejne wspólne projekty dla rolnictwa województwa łódzkiego.

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

W dniach 11-12.10.2018 roku odbyła się XI edycja konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 roku, której organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie.

Finał Konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbyły się podczas pierwszego dnia XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia w Łodzi.

Światowy Dzień Żywności

Wyżywienie w istotnym stopniu decyduje o zdrowiu i kondycji społeczeństwa. Często mówi się w tym kontekście o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z dwoma wymiarami tego bezpieczeństwa, tj. w zakresie dostępności jak i jakości żywności. Z badań Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że po latach wielkich sukcesów w eliminowaniu głodu i niedożywienia na świecie, od 2014 r. liczba osób dotkniętych tym problem znów rośnie, niwecząc postęp osiągnięty w poprzedniej dekadzie.

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę 70-procentowych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 w pełnej wysokości. – Staramy się, jak najszybciej, jak najwięcej pieniędzy przekazać rolnikom – powiedziała Maria Fajger, prezes ARiMR. Prezes ARiMR poinformowała, że już pierwszego dnia przekazywania zaliczek trafią one do ponad 77 tys. rolników. Ich łączna kwota wyniesie blisko 190 mln zł. – I takie właśnie tempo wypłat chcielibyśmy utrzymać – podkreśliła Maria Fajger. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS