IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie problemów z monitoringiem suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z informacją o problemach jakie napotykają rolnicy w związku z  szacowaniem szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem.

Posiedzenie rady powiatowej IRWŁ w Brzezinach

W dniu19 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Eugeniusz Supera. Uczestnikami spotkania byli: Mariusz Cheba  Członek Zarządu IRWŁ, Renata Kobiera – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rogowie, Anna Wiśniewska – Dyrektor i Aleksandra Kowalska – pracownik PUP w Brzezinach, Ewa Czechowska – Kierownik Oddziału WIORiN w Brzezinach, Justyna Kubiak i Urszula Sikora – pracownice KRUS w Brzezinach

Sprawy rolnictwa na czerwcowych posiedzeniach Komisji Sejmowych

Wtorek, 5 czerwca 2018 r. pan Janusz Wojciechowski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty”.

Odpowiedź w sprawie wykonywania badań technicznych ciągników i przyczep rolniczych

Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu do Biura KRIR 20 czerwca 2018 r.) w odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 21 lutego 2018 r. >>> w sprawie wykonywania badań technicznych ciągników rolniczych i ich przyczep, informuje co następuje: "Uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są zaawansowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65). Projekt ten zakłada m.in.

Samorząd wnioskuje o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy

W związku z suszą panującą prawie w całym kraju Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy (System Monitoringu Suszy Rolniczej) o pozostałe rośliny, nie ujęte w systemie monitoringu, takie jak rośliny strączkowe na nasiona i na paszę, rośliny oleiste — len, lniankę, proso, grykę, facelię, a także użytki zielone, kukurydzę i ziemniaki. Uprawa tych roślin wynika m.in. z przepisów związanych np. z zazielenieniem i z produkcją pasz.

Jagoda kamczacka coraz popularniejsza

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, dotyczący problemów z wprowadzaniem do obrotu na rynek unijny owoców jagody kamczackiej, poparty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny przekazał pismem z dnia 13 czerwca 2018 roku następujące wyjaśnienia: Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS