Dlaczego wojsko nie włączy się w akcję redukcji populacji dzików?

W odpowiedzi na wniosek dotyczący użycia Wojsk Obrony Terytorialnej w akcję redukcji populacji dzików we wschodniej Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że  brak jest podstaw prawnych do użycia żołnierzy do redukcji gęstości populacji dzików w rejonach dotkniętych epizoocją afrykańskiego pomoru świń.

Komentarz ministerstwa do komunikatu NIK nt. ASF

Program bioasekuracji z założenia jest działaniem wspomagającym zapobieganie szerzeniu się choroby. Nie jest narzędziem służącym bezpośrednio zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Zasady zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzia - środki wprowadzane w celu likwidacji ASF regulują odrębne przepisy prawne, w szczególności art. 42 - 50 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.

NIK o realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania ASF

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją programu bioasekuracji w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 r., który miał zapobiec rozszerzaniu się choroby ASF u świń. Niewłaściwie przygotowany, a następnie nierzetelnie realizowany program nie spowodował, że świnie są utrzymywane wyłącznie w stadach o najwyższym poziomie zabezpieczenia przed wirusem. Było to celem głównym programu, tymczasem 74 proc.

Top agrar zaprasza na warsztaty VAT

Redakcja „top agrar Polska” zaprasza na seminaria poświęcone VAT w rolnictwie. Tradycyjnie organizujemy je w sezonie zimowym dla naszych Czytelników, którzy zgłaszają na bieżąco wątpliwości związane z rozliczeniem VAT prowadzonego na zasadach ogólnych lub na ryczałcie. Prelegentem będzie Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, ekspert w zakresie doradztwa podatkowego, ściśle współpracujący z redakcją „top agrar Polska”.
Zakres poruszanej tematyki:
❚ nowości VAT od stycznia 2018 r.;
❚ podstawowe definicje: zasady ogólne i ryczałt podatku VAT;

Szkolenie dla partnerów KSOW

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego przeprowadziła 24 stycznia 2018 r. szkolenie dla partnerów KSOW, planujących złożyć wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan operacyjny na lata 2018–2019. Spotkanie otworzyli Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Włodzimierz Wojtaszek Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Niekorzystne warunki atmosferyczne i silna waluta powodują, że na rynku zbożowym nadal panuje zastój. Ceny pszenicy obniżyły się o 20-30 zł/t. Maksymalna cena za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14%, gęstości 78 i liczbie opadania min 285 sek. nie przekracza dzisiaj 715 zł/t w porcie. Pszenica o zawartości białka min. 13,5% wyceniana jest o 25-30 zł/t niżej. Podaż pszenicy konsumpcyjnej na rynku jest duża, a popyt znacznie zmalał, głównie ze względu na znikomy eksport. Handel ziarnem kukurydzy jest także bardzo mały.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS