Pola po dwóch stronach granicy - ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy w południowej i wschodniej części Polski. Rolnicy posiadający takie pola będą mogli przekraczać granicę bez obowiązku stosowania kwarantanny.

Rolnicy, którzy chcą z takiego ułatwienia skorzystać powinni zgłosić się do komendanta przejścia granicznego, które chcą przekraczać.

KRUS wypłaci w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie emerytom i rencistom

Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1.200 zł brutto. Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), otrzyma tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Pomoc suszowa 2019 - informacja

ARiMR informuje, że kończy się wypłacanie pomocy suszowej z pomocy de minimis dla wniosków złożonych do 14 października oraz z pomocy publicznej dla wniosków złożonych do 15 października. Niektóre biura powiatowe już zakończyły wypłatę tych środków. Pozostałe zakończą lada chwila. Zaraz po przelaniu środków z tej puli będzie wypłacana pomoc dla wniosków złożonych w dalszych terminach.

(Źródło: Łódzki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

KE: środki tymczasowe w systemach kontroli

Komisja Europejska 30 marca 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Wytyczne KE w sprawie przekraczania granic przez pracowników

Komisja Europejska przedstawiła 30 marca 2020 r. wytyczne dla państw UE, które mają zapewnić, że pracownicy krytycznych sektorów będą mogli swobodnie przekraczać granice. Bruksela chce, by wśród nich znaleźli się też pracownicy sezonowi w rolnictwie. Zamknięcie granic zewnętrznych dla podróży, które nie są niezbędne, a także wprowadzenie przez niektóre stolice kontroli, czy obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe z zagranicy mocno skomplikowało życie osobom pracującym w innych krajach.

Polska szykuje wniosek do KE o wsparcie dla sektora drobiarskiego

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów drobiu w związku z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków, MRiRW poinformowało, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS