Nowy szkodnik buraka cukrowego - apel o interwencję do MRiRW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 czerwca 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenia pomocy plantatorom buraka cukrowego w zakresie zwalczania szkodnika szarka komośnika. Żerowanie tego szkodnika na plantacjach doprowadza do ogołocenia siewek buraka cukrowego i zamierania roślin. Zdaniem praktyków środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w uprawach buraka cukrowego nie są skuteczne.

Klęska żywiołowa. Co zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie?

Co zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie po klęsce żywiołowej – nawałnicy, huraganie, powodzi… Poradnik dotyczy osób, które wykupiły polisy ubezpieczające od następstw klęsk żywiołowych oraz rolników, którzy mają ubezpieczenie budynków rolniczych. To ubezpieczenie jest obowiązkowe, zatem powinien mieć je każdy rolnik.

1. Chroń co zostało, dokumentuj straty, zbieraj rachunki

Najpierw zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 30 lipca

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Termin i zasady przyznawania wsparcia zostały podane przez Prezesa ARiMR w ogłoszeniu opublikowanym 29 czerwca na portalu Agencji () oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Pomoc dla rolników – kredyty klęskowe

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:
1.    Warunek konieczny trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony.
2.    Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku.
3.    Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank.

O problemie strat w rolnictwie województwa łódzkiego w programie TVP3 Łódź "Łodzią po regionie"

Problem suszy i strat na polach uprawnych został poruszony w programie "Łodzią po regionie" w którym wystąpił m.in. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - Bronisław Węglewski, Eugeniusz Supera - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach, Jan Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź-Wsch oraz Michał Owczarek - delgat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódz-Wsch. 

Program "Łodzią po regionie"

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS