Nowa pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody z terenów objętych ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie takie jest możliwe dzięki ogłoszeniu 2 lutego 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warto odpoczywać na wsi? Naturalnie!

Polska wieś to nie tylko bogactwo i różnorodność krajobrazów, to także mnogość kultur, historii, zwyczajów, zapachów i smaków. Turystyka wiejska oferuje różne formy aktywnego wypoczynku powiązane z przyrodą, turystyką krajoznawczą, kulturową i etniczną, zdrowotną, wykorzystujące jednocześnie zasoby i walory wsi. Turyści korzystający z agroturystyki mogą spędzić swój wolny czas w czynnym gospodarstwie rolnym, zapewniającym oprócz podstawowych usług noclegowych i żywieniowych, produkt turystyczny, dzięki któremu pobyt staje się niepowtarzalny i niezapomniany.

Uwaga na terenie województwa łódzkiego oblodzenia

OSTRZEŻENIE Nr 5
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 04.02.2018 do godz. 07:00 dnia 05.02.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Godzina i data wydania: godz. 13:04 dnia 04.02.2018

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego

W dniu 26 stycznia 2018 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (powiat skierniewicki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej, Członek Zarządu IRWŁ.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście:

Zapraszamy na II Konferencję „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”

7 marca 2018 roku zapraszamy do Krakowa - Al. 29 Listopada 46 - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego na kolejną edycję konferencji edukacyjnej  - „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”  na temat skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów​ z zakwaszeniem gleb w Polsce. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji 

Nowe regulacje prawne dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,

informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia/zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS