Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione

W dniu 2 listopada 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wnisek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierowany do zarządu KRIR  w sprawie szkód wyrządzanych przez ptaki chronione na polach rolników niszczonych lub uszkadzanych w znacznym stopniu.

Ustawa o ochronie zwierząt – zatrważające zapowiedzi ministra

Z wielką uwagą i niepokojem Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłuchał ostatnie wystąpienie w TVP1 Programie Tydzień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy z dnia 8.11.2020 r. na temat trwających prac w resorcie rolnictwa nad kolejną przygotowywaną zmianą ustawy o ochronie zwierząt a także prac dotyczących finansowania rolnictwa w nowej perspektywie finansowej.

Wnioski IRWŁ

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników proszę o podjęcie działań mających na celu zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych (m.in. w zakresie IRZ) do końca grudnia 2020 r.  z powodu obecnej sytuacji  epidemiologicznej.                      

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS