Wniosek IRWŁ o spotkanie z Wojewodą Łódzkim w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski po raz kolejny skierował do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau prośbę o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.

Tematyka tego spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 czerwca 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie racjonalnego zarządzana populacją wilka. Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi resortu środowiska. Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

3 października - planowany termin uruchomienia pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r. Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np.

Wrześniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 4 września 2019 roku odbyło sie pierwszenWalne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji, na którym ponownie wybrano mnie na zaszczytną funkcję Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy, dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie na kolejne 4 lata spraw związanych z rolnictwem naszego regionu.

Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 czerwca 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie racjonalnego zarządzana populacją wilka. Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi resortu środowiska. Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS