Styczniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo,  w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, szczególnie na rynku trzody chlewnej, izby rolnicze skierowały do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazały Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty wojewódzkich izb rolniczych, którą publikujemy w naszym miesięczniku. Petycja miała być ogłoszona podczas zgromadzenia wojewódzkich izb rolniczych pod hasłem „W obronie interesów rolników”, które było zaplanowane na dzień 10 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw

W dniu 8 stycznia 2019 roku została ogłoszona ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. 2019 poz. 33). Akt prawny wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia.

Ustawa wprowadza nowe możliwości pomocy zadłużonym rolnikom, których zadłużenie wynika z prowadzenia działalności rolniczej działalności rolniczej.

Zgodnie z ustawą rolnicy mogli skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia w postaci:

Zapraszamy na zimowisko!

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat (których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).na zimowisko do:

Białego Dunajca (11-20 luty)

Spotkanie informacyjne nt. ONW

W związku z licznymi zastrzeżeniami rolników dotyczącymi zmian ONW, na prośbę samorządu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało w dniu 8 stycznia 2019 roku spotkanie informacyjne dla wojewódzkich izb rolniczych na temat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Spotkaniu przewodniczył pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW.

Samorząd rolniczy popiera redukcyjny odstrzał dzików

W związku z decyzją o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km², który będzie prowadzony w najbliższym czasie i wieloma doniesieniami medialnymi o jego bezcelowości oraz planowanymi akcjami protestacyjnymi i petycjami przeciwników tej decyzji, jako samorząd rolniczy – reprezentujący wszystkich rolników w Polsce – samorząd rolniczy przekazał Prezydentowi RP pismo z poparciem izb rolniczych dla decyzji Rządu RP o redukcji dzików.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS