Sierpniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

W ostatni weekend wakacji - 26 i 27 sierpnia 2017 roku, w Kalinowej w powiecie sieradzkim odbędą się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”. Już dziś pragnę zaprosić Państwa na to wydarzenie, tym bardziej, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest współorganizatorem imprezy wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Hodowlą Roślin Kalinowa Sp. z o.o., Agrosadem Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Polski Ziemniak oraz Gminą i Miastem Błaszki.

Zwolnienie z podatku przy nabyciu gruntów dla wszystkich rolników

Zarząd KRIR, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 8 sierpnia 2017 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmiany dokonanej w ramach nowelizacji o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1045) w zakresie zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych przy nabyciu gruntów. Ww. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczne przymrozki

W związku z falą przymrozków, która w tym roku wystąpiła w kwietniu i maju, pozbawiając zwłaszcza sadowników plonów i powodując straty od 50 do 100% w uprawach i plantacjach, w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyasygnowanie środków finansowych na pomoc takim rolnikom, adekwatnie do pomocy, jaka została przekazana w związku z suszą w roku 2015 r. – w oparciu o protokoły szacunków strat sporządzone przez powołane do tego komisje.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła swoje prognozy zbiorów zbóż i soi w sezonie 2017/18

International Grains Council (IGC) w raporcie z 27 lipca zmniejszyła o 11 mln ton, do 2,038 mln ton oczekiwaną produkcję zbóż na świecie w sezonie 17/18. Oznaczać to będzie 4% spadek w porównaniu z rekordowym sezonem 2016/17 i drugi wynik w historii. Za cięcie prognoz odpowiada deficyt opadów w USA, Australii i UE, powodujący mniejszą wydajność oraz mniejszy areał zbiorów. Jednak bilans na rynku zbóż jest tylko nieco gorszy niż w czerwcu, ponieważ o 8,1 mln ton podniesiono zapasy początkowe (końcowe dla 2016/17) zbóż.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS