Uroczyste otwarcie biura Powiatowego IRWŁ w Opocznie z udziałem Ministra Rolnictwa

W dniu  4.10.2019 odbyło się w Opocznie posiedzenie z uroczystym otwarciem Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski,  Bronisław Węglewski – Prezes  IRWŁ oraz Marian Kacprzak- Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie. Po uroczystym otwarciu biura odbyło się posiedzenie delegatów IRWŁ z udziałem zaproszonych gości m.in.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 02 października 2019 roku odbyło się drugie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Danuta Kuśmierczyk –przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Głównym tematem spotkania było:

Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 - 31 października

Na podstawie przepisów § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja będzie udzielała pomoc finansową producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Niepokojąco niskie ceny kukurydzy

W dniu 3 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej. Obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t dla kukurydzy o wilgotności 15%. Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS