Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover

Operacja pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu pomocnika powinno być obowiązkowe

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie obowiązkowego wydawania przez KRUS zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia do ubezpieczenia pomocnika rolnika. Zdaniem samorządu rolniczego zaświadczenia powinny być wydawane z urzędu, z chwilą zgłoszenia, osobno dla każdego pomocnika rolnika.

(Źródlo: KRIR)

Samorząd rolniczy w sprawie zmiany terminu składania wniosków obszarowych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę terminu składania wniosków obszarowych w roku 2019 i kolejnych latach na termin od 1 kwietnia do 31 maja, wnioskując o rozważenie możliwości przyjęcia takiego, korzystniejszego dla rolników terminu, i wystąpienie do Komisji Europejskiej o zmianę koniecznych przepisów.

(Źródło: KRIR)

PARA PREZYDENCKA POWITANA PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA I PREZESA IRWŁ W SPALE

W dniach 15-16 września 2018 roku odbyły się po raz kolejny Dożynki Prezydenckie w Spale. Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Jana Krzystofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Miasteczku Regionów na stoisku Łódzkie powitał marszałek WŁ Witold Stępień, wicemarszałek WŁ Artur Bagieński oraz Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewski. Dożynki Prezydenckie jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw.

41. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

W dniu 15 września 2018r. Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach zorganizowała wyjazd na 41. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy powiatu poddębickiego. Corocznym punktem inicjującym Święto jest mieniąca się tysiącami kolorów parada. Skierniewickie Targi Ogrodniczo-Rolne są niepowtarzalną okazją, aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie upraw i hodowli  dla wystawców, przedsiębiorców, prywatnych wytwórców, a także instytucji związanych z ogrodnictwem, sadownictwem i szkółkarstwem.

Dożynki Prezydenckie w Spale

W dniach 15-16 września 2018 roku odbędą się po raz kolejny Dożynki Prezydenckie w Spale. Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory, jak i prośbą o pomyślność przyszłorocznych. Szczególne jest również miejsce ich zorganizowania – Spała. To tutaj, w 1927 roku Prezydent Ignacy Mościcki objął patronat nad uroczystościami, dzięki czemu święto uzyskało wymiar państwowy.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS