Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc listopad 2017 r.

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r.

Jubileusz 20-lecia Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S. A.

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. powstał w 1997 roku, w miejscu gdzie od początku lat 80–tych odbywał się tradycyjny handel warzywami i owocami. Była to inicjatywa środowiska kupieckiego i samorządu lokalnego. Połączone kompetencje: zasobów, umiejętności i wiedzy dały zamierzone efekty. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. – stał się rynkiem hurtowym o zasięgu ponadregionalnym, na którym producenci rolni sprzedają warzywa i owoce.

Wniosek o budowę zbiorników retencyjnych

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w związku z zorganizowanym przez samorząd rolniczy 7-dniowym „Wyjazdem studyjnym do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy” w październiku 2017 r.,  z wnioskiem o budowę zbiorników retencyjnych.

Usprawnienie systemu monitorowania suszy

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 3 listopada 2017 r. dotyczący zmiany przepisów regulujących uznanie wystąpienia klęski żywiołowej oraz zniesienia uzależnienia wystąpienia suszy w danej uprawie w zależności od kategorii glebowych Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z dnia 23 listopada 2017 r. następujące wyjaśnienia: Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r.

Elektroniczne wnioski o płatności bezpośrednie w 2018 r.

W związku z tym, że dla rolników od 2018 roku wchodzi obowiązek składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek) Zarząd KRIR wystąpił 4 grudnia 2017 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującą propozycją. Obowiązek elektronicznego wypełniania wniosków wynika z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS