Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc październik 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. wynosi  58,46 zł za 1q.

Bronisław Węglewski - Prezes IRWL na posiedzeniu COPA COGECA

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski udał się dzisiaj do Brukseli na posiedzenie COPA COGECA oraz posiedzenie Komisji Europejskiej, gdzie będzie reprezentował interesy polskich rolników. W czasie 2-dniowego posiedzenia omawiane będą sprawy rolnictwa i przyszłości funduszy Unii Europejskiej związanych z rolnictwem.

MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku

Dnia  21 października  2019r.  odbyło się II/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ  Powiatu Łaskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku – Pan Bronisław Węglewski. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Panią Aleksandrę Kolasę Kierownik KRUS w Łasku, Pana Marcina Suk-Błoński Kierownika BP AR i MR powiatu łaskiego oraz Pana Sławomira Borkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku. 

IRWŁ do KRIR w sprawie hodowców drobiu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Wniosek Rady dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u. W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

      W dniu 29 października 2019 roku, w siedzibie Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, odbyło się posiedzenie Zarządu IRWŁ, które otworzył i poprowadził Prezes Zarządu IRWŁ -Bronisław Węglewski.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu IRWŁ: Andrzej Komala, Ewa Bednarek, Adam Michaś, Jacek Ossowicz, Delegat IRWŁ do KRIR – Jerzy Wróbel, oraz zaproszeni goście: wykonawca budowy, firma BUD – GIPS- reprezentowana przez właściciela -Zbigniewa Borka wraz z kierownikiem robót budowlanych, a także Inspektor Nadzoru Budowlanego- Zbigniew Pietroń.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS