Półkolonie w Buczku 10-21 sierpnia 2020r.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że jest organizatorem realizacji zadania wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2020roku z programem promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2004 roku
i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej – konkluzje

Kryzys związany z COVID-19 stawia przed Europą wyzwanie o niespotykanej dotąd skali. Na wniosek szefów państw lub rządów Komisja przedstawiła pod koniec maja bardzo szeroko zakrojony pakiet łączący przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) z konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU (NGEU).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS