Rada ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi

X jubileuszowy ogólnopolski Kongres Kobiet obył się w 16 i 17 czerwca 2018 r., w Łodzi w Hala EXPO pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!” Wśród 4500 zarejestrowanych uczestniczek i uczestników były również panie z Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin działającej przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Na kongres przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym.

Uwaga - w sprawie szacowania strat suszowych

Rolnicy, producenci rolni, członkowie komisji szacujących straty! Rozpoczęły się żniwa i pierwsze zbiory zbóż. Przypominamy, że ustalenia wysokości szkody w uprawach dokonuje komisja na miejscu, poprzez Iustrację od wschodów do czasu zbioru plonu głównego lub jej likwidacji. W przypadku, gdy następuje zbiór a jeszcze nie było komisji szacujących straty, zaleca się pozostawienie pasa kontrolnego upraw, tak aby komisja w sposób reprezentatywny i wiarygodny oceniła straty w uprawach.

Ceny produktów rolnych

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w maju 2018 r. wyniósł 99,1  (co oznacza spadek o 0,9%).Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wieprzowego i mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe; wyjątek stanowiły ceny jęczmienia i żywca wołowego, natomiast żywca drobiowego pozostały na zbliżonym poziomie.

Stabilizacja ceny tuczników w UE

Ubiegły tydzień przyniósł stabilizację rynkową na rynku żywca wieprzowego w UE. Poza Niemcami, ceny tuczników w większości krajów Unii Europejskiej kształtowały się w trendzie bocznym. Presja rynkowa pojawiła się w Niemczech za sprawą czterech głównych przetwórców. Jako powód wymieniono słabą sprzedaż na rynku krajowym oraz brak ożywienia eksportu. Pomimo mniejszej podaży żywca ceny nie udało się utrzymać. Powróciła ona do poziomu sprzed ostatniej podwyżki. Trendu niemieckiego z ubiegłego tygodnia nie powieliły inne rynki. We Francji i Hiszpanii cena nieznacznie wzrosła.

O problemach polskiego rolnictwa na wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w Kościerzynie, w oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, w czwartek 21 czerwca 2018 roku, W Kościerzynie rozmawiano na temat szans i zagrożeń dla rynku ziemniaka w Polsce,  problemów ze sprzedażą i opłacalnością produkcji ziemniaków i warzyw, a także na temat podejmowanych działań mających poprawić produkcję i dystrybucję ziemniaków (bakterioza ziemniaka), warzyw oraz ograniczeń importu.

Powitanie lata w Konarzewie 2018

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie oraz Gmina Piątek zapraszają w niedzielę 24 czerwca 2018 r., od godz. 14:30 do Konarzewa na festyn “Powitanie lata”.
W programie:
– mecz piłki nożnej o puchar Prezesa IRWŁ,
– występ zapaśników UKS SUPLEC ŁÓDŹ,
– występ Zespołu Pieśni i Tańca Mąkolice,
– konkursy:  na najładniejszy wianek z kwiatów polnych, “wszystko o mleku”, plastyczny,
– darmowa zjeżdżalnia dal dzieci.
Ponadto:
kawiarenka z domowymi ciastami, wystawcy firmowi, NIESPODZIANKA, dobra zabawa w urokliwym miejscu.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS