Polska rolniczka najlepszym przykładem kobiet w rolnictwie stosujących innowacje

15 października 2018 r. w Brukseli odbyła się piąta edycja ceremonia wręczenia nagród za innowacje dla rolniczek, przyznawanej przez Copa przy wsparciu prezydencji austriackiej, DG Agri oraz sponsorowanej przez AnimalhealthEurope. Wręczenie tej przyznawanej co dwa lata nagrody, które odbyło się w Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ma na celu zwrócenie uwagi na innowacyjne projekty prowadzone przez europejskie kobiety zaangażowane w sektorach rolnym i/lub leśnym.

Spotkanie Mateusza Morawieckiego - Premiera RP z rolnikami za całej Polski

Polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a nie ma silnego rolnictwa bez wsparcia państwa – powiedział szef rządu podczas spotkania z rolnikami 16 pażdziernika 2018 w KPRM. Zaznaczył również, że w polskim rolnictwie pracuje kolejne, młode pokolenie. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy z województwa łódzkiego.

NNW dla dzieci rolników

28 września br. Adam Wojciech Sekściński reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ponownie zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Aktualne ceny zbóż

W pierwszym tygodniu października ceny średnie krajowe większości zbóż zmieniały się w niewielkim zakresie. Większą przecenę zaliczyła tylko kukurydza, która zdominowała krajowe punkty skupu. Zboże to stanowiło dokładnie połowę struktury zakupów. Tonę kukurydzy Min. Rol. wyceniło średnio (w kraju) na 723 zł, w porównaniu do 747 zł – tydzień wcześniej. Cena średnia mokrej kukurydzy spadła z 560 do 547 zł/t.

Polowanie zbiorowe – wzór tablicy ostrzegawczej

Od 15 października 2018 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic w terenie. Zgodnie z rozporządzeniem dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS