Wystąpienie KRIR ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

W związku z napływającymi do Izb Rolniczych oraz Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnałami od Wójtów i Burmistrzów dotyczącymi problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich, które to, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 651), od 1 kwietnia 2018 r. mają przeprowadzać gminy, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w następujących kwestiach:

Wieś offline. Komitet Regionów: brak odpowiednich łączy to problem obszarów wiejskich

Silna polityka spójności w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla poprawy łączności szerokopasmowej w Europie - uznał Europejski Komitet Regionów (KR). W przyjętej na sesji plenarnej opinii Komitet Regionów podkreślił, że brak szybkich i niezawodnych łączy szerokopasmowych nadal stanowi problem na wielu obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek.

PRODUKCJA ROLNA BEZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości należy:                    

Dystrybucja ziemniaków - komunikat Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

Od lipca rusza nabór na stypendia pomostowe

To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ważna informacja w sprawie szacowania szkód - nowe regulacje a ustawa Prawo łowieckie z 8 marca 2010 roku

Zgodnie z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 9 kwietnia 2018 roku, do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy - Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. "w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych" (Dz. U. nr 45, poz.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS