UE przyjmuje nowe przepisy o nawozach

UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące wprowadzania środków nawożących do obrotu na rynku UE. Rada przyjęła 21 maja 2019 r. rozporządzenie, które harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z minerałów fosforanowych oraz z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę. Określa jednolite ograniczenia co do szeregu zawartych w nawozach mineralnych zanieczyszczeń, takich jak kadm.

MRiRW nt. krótszego okresu ważności badań próbek krwi od świń

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania przepisów dotyczących skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał poniższe informacje. Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r.

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady Powiatowej będący jednocześnie Członkiem Zarządu IRWŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście w osobach Pani Bożeny Cichowicz Kierownika Biura Powiatowego ARiMR oraz Pani Małgorzaty Chojeckiej Naczelnika w Biurze Powiatowym ARiMR.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS