Od 10 marca ARiMR wypłaca odszkodowania suszowe

W związku z pismem KRIR w sprawie wypłaty pomocy związanej z wystąpieniem suszy w 2019 r. – resort rolnictwa poinformował, że z dniem 10 marca 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłatę pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim w dniu 9 marca 2020r.

Dnia 9 marca 2020r.w siedzibie Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu odbyło się III w VI kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Zbigniewa Wiadernego – Głównego Inżyniera ds. Analiz i Przygotowania Inwestycji z PGE GiEK S.A.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu

W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu. Tematem posiedzenia było:

- szkolenie z płatności obszarowych, które przeprowadzili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówiono nowe płatności z tytułu dobrostanu zwierząt.

Na posiedzeniu poruszono między innymi sprawy ASF i ptasiej grypy. Pan Jerzy Kuzański - Przewodniczący Rady i Pan Adam Michaś - Delegat Rady na Walne Zgromadzenie IRWŁ przedstawili bieżące działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Pismo IRWŁ do Wojewody Łódzkiego - podejmowane działania - ASF, ptasia grypa, koronawirus

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego pismo z prośbą  o informację na temat podejmowanych działań w walce o zabezpieczenie województwa łódzkiego przed wirusem ASF i wirusem ptasiej grypy. Poprosił również o informację czy województwo łódzkie jest przygotowane na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej – jak zabezpieczyć gospodarstwo i zwierzęta hodowlane?   

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS