Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na wykończenie budynku administracyjno - biurowego położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 

Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Wyniki tych konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie (Rumunia) 9 maja 2019 roku, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynikające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.

Prosimy o wypełnienie i rozesłanie wśród swoich kontaktów krótkiej ankiety:

Narodowa Wystawa Rolnicza 2018

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizuje Narodową Wystawę Rolniczą. Będzie to przegląd współczesnych osiągnięć, a także pokaz tradycji i dziedzictwa polskiej wsi. Wystawa będzie zlokalizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w trzech pawilonach. Pawilon nr 7 dedykowany będzie polskiej żywności wysokiej jakości. Odbywać się tu będą liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.

Wniosek o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. W odczuciu rolników wskaźnik podawany przez GUS w ostatnich latach nie jest adekwatny do rzeczywistej sytuacji dochodowej w gospodarstwie rolnym.

Szacowanie strat – problemy z interpretacją

6 listopada 2018 r. na wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa traw na gruntach ornych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych, - Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o udzielenie interpretacji § 13 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS