Pieniądze na kredyty preferencyjne w 2019 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. W dniu 21 stycznia 2019 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2019 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,

Spotkanie nt. „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie”

W dniu 17 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie nt.: „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie” w ramach realizacji projektu Interreg Baltic Slurry Acidification. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, WWF Polska. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy

W dniu 15 stycznia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło się XXI w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczyła Małgorzata Gabryelczak - Przewodnicząca  Rady Powiatowej IRWŁ w Łeczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni goście:

RUSZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Zaliczki dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020

W związku z dyskusją podczas Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 6 grudnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała następującą informację na temat udzielania zaliczek dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

Przy ubieganiu się o zaliczkę zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

Zapraszamy Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych

Na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie został uruchomiony nabór na czwartą edycję studiów podyplomowych „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”. Patronat nad studiami objęła Polska Organizacja Turystyczna. Studia adresowane są do wszystkich osób zawodowo zajmujących się turystyką, ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, udostępnieniem i zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenów niezurbanizowanych. Rekrutacja trwa do  31. 01. 2019 roku.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS