Susza a obszary EFA - wniosek KRIR

W związku z licznymi sygnałami ze strony rolników, którzy objęci są obowiązkiem utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) oraz mając na uwadze ubiegłe lata, gdzie dużym problemem była zasadność wysiewu poplonów po żniwach, gdy gleba była przesuszona, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu, w dniu 22 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r.

Wniosek o otwarcie biur powiatowych ARiMR

Rolnicy zwracają się do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, informując o braku możliwości bezpośredniego załatwienia spraw w biurach Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z powodu ich zamknięcia w związku z epidemią COVID-19. Dlatego Zarząd KRIR w dniu 23 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o otwarcie biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu obsługi rolników, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Jak to jest z pracą na gruntach po dwóch stronach granic?

W nawiązaniu do korespondencji KRIR w sprawie możliwości przekraczania granicy państwowej w celu prowadzenia prac w gospodarstwach rolnych, które znajdują się na terytorium Litwy, Czech i Słowacji, ministerstwo rolnictwa poinformowało, że zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroligranicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. 2020 poz. 434 z późn.

Covid-19 – co z sytuacją na rynku ziemniaka?

Bezpieczeństwo żywnościowe i stałe dostawy żywności dla konsumentów to dwa elementy, które najbardziej niepokoją Copa i Cogeca oraz ogół społeczeństwa. Pandemia COVID-19 ma niszczący wpływ na rynek ziemniaków konsumpcyjnych, co będzie miało reperkusje dla innych segmentów rynku ziemniaków, w tym dla europejskich organizacji producentów, takich jak spółdzielnie działające w łańcuchu dostaw ziemniaków świeżych oraz zajmujące się produkcją skrobi. 

Apel IRWŁ do wojewody łódzkiego o pomoc dla rolników borykających się z suszą

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, mając na uwadze liczne wnioski i postulaty zgłaszane przez rolników w sprawie stanu klęski suszy na terenie województwa łódzkiego wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z apelem o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom. To jest trzeci rok z rzędu,  gdy mamy pogłębiającą się suszę, wody nie ma na głębokość 30 centymetrów. Brak wody spowoduje wyschnięcie roślin, a rolnicy, gdzie to możliwe  będą zmuszeni dodatkowo nawadniać pola.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS