Zwrot w sprawie segregacji śmieci

Ministerstwo Środowiska skierowało do jednodniowych uzgodnień międzyresortowych pilny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Regulacja zakłada przedłużenie terminu na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia z dnia 29.12.2016 r. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości.

Opinia KRIR w sprawie nowych zasad wyznaczania ONW

W dniu 19 grudnia 2018 r., w odpowiedzi na pismo MRiRW znak PB.cwlc.0210.2.12.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w spr. przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020 samorząd rolniczy przekazał następującą opinię:

Uwagi ogólne:

Wnioski na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych od 28 grudnia br.

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS