Ceny na krajowym rynku zbóż

Ceny  zbóż, zwłaszcza paszowych w ostatnim tygodniu bardzo wzrosły. Wynika to głównie z panujących warunków atmosferycznych. Ciągle deszcze i wysoki stan wód  utrudniają zbiory kukurydzy. Najbardziej wzrosły ceny pszenicy paszowej  i kukurydzy w centrum kraju. Na północy kraju i w portach cena jest nawet o 30-40 zł/t niższa. Pszenica konsumpcyjna utrzymuje  stabilna cenę. Mało jest na rynku ofert sprzedaży jęczmienia jarego. Wzrost popytu wpływa na cenę tego ziarna.

Od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

W terminie 7 - 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Finansowe instrumenty krajowego wsparcia rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o finansowych instrumentach krajowego wsparcia rolnictwa:

1. Realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a) kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

b) kredyty na zakup użytków rolnych – udzielane w formule pomocy de minimis,

c) kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

Trwałe przekazanie gospodarstwa nie może eliminować z ubezpieczenia w KRUS

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS