WPR a wymiana pokoleniowa

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotował raport informacyjny na temat oceny wpływu WPR na wymianę pokoleniową. Koncepcja wymiany pokoleniowej jest szeroka i obejmuje wiele tematów i sektorów. Według danych demograficznych proporcja osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej stale się kurczy, natomiast względna liczba osób na emeryturze rośnie.

Konferencji Inicjatywa białkowa COBORU

8 listopada 2019r. na terenie woj. łódzkiego we Włodzimierzowie odbyła się konferencja pn. Inicjatywa Białkowa COBORU. Uczestnikami spotkania byli członkowie Łódzkiego Zespołu PDO, przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego oraz powiatu i gminy, członkowie ARiMR, ŁODR, WIORiN, SCHR, KOWR, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, zainteresowani rolnicy oraz hodowcy roślin i zwierząt z terenu woj. łódzkiego.

Ewa Bednarek - Członek zarządu IRWŁ w Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin przy KRIR

5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto także nowy regulamin prac. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została po raz kolejny Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej IR.

Obrady IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w obradach IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, które odbywały się w Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada 2019 r.

W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania uczestniczyło  ponad 400 osób z 41 krajów europejskich zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS