ASF: Nowe obszary podwyższonego ryzyka

Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Rumunii, na Łotwie, Litwie i w Polsce wyznaczono nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględniono je w wykazach znajdujących się w załączniku do decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE.

Odnotowane w czerwcu 2018 r. przypadki ASF:

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

W Monitorze Polskim z 14.06.2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 04.06.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r. Składka ta za rolnika, małżonka i domownika nadal będzie wynosić 42,00 złmiesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do MŚ ws. wypłaty rekompensat za szkody łowieckie

W związku z długotrwającym procesem legislacyjnym zmiany Ustawy Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w związku z wprowadzonymi kolejnymi zmianami (przyjętymi przez Sejm RP w dn. 15.06.2018 r.), a także brakiem rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy w zakresie szacowania szkód, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań mających na celu znalezienie sposobu i umożliwienie wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

List gratulacyjny Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz swoim własnym, gratuluję Panu objęcia zaszczytnej funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo rolnictwa to jeden z najważniejszych elementów polskiej gospodarki, na który składa się ogrom ciężkiej i odpowiedzialnej pracy dla naszej Ojczyzny.

Powitanie lata w konarzewie 2018

Już po raz szósty w minioną niedzielę (24 czerwca 2018 r.) panie ze Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie wraz z gminą Piątek zorganizowały Powitanie lata – Konarzew 2018. Warto docenić ten trud i jednocześnie radość z integracji lokalnej społeczności właśnie poprzez takie imprezy. Wspólne spotkania to jeden z ważniejszych elementów życia społecznego na obszarach wiejskich.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS