Spotkanie w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF

26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. W spotkaniu udział wziął także lek. wet. Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii, który omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r.

Krótka relacja z prac komisji Sejmu i Senatu

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 lipca 2017 r., ustawy, z przedłożenia rządowego, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o uchwalenie przez Senat uchwały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2014 r.

Sytuacja na rynku zbóż

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies orazz mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to  o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Zbiory  –  łącznie z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.

Zagrożenie zanikania pszczół linii M Kampinoska

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje o zagrożeniach wynikających z wprowadzania do pasiek pszczół o niewiadomym pochodzeniu, które zagraża realizacji program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Kampinoska. Pszczoły linii M Kampinoską są jedną z linii reprezentujących genotyp pszczół środkowoeuropejskich w stosunkowo czystej formie i objęto je ochroną już od lat 70 ubiegłego wieku.

Budżet na zwrot podatku akcyzowego w przyszłym roku nie jest jeszcze znany

W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie zrekompensowania rolnikom kosztów wprowadzenia ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw poprzez zwiększenie limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zobacz >>>), resort rolnictwa poi

TEATR NA WSI? DLACZEGO NIE?

Brygida Borecka: Dlaczego tak wyglądam? To mój strój z teatru społecznego, który prowadzimy na wyspie Wolin. W baśni, jaką napisaliśmy, jestem królową owej wyspy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w niewielu miejscowościach w Polsce działają teatry podobne do naszego. My zaczęliśmy od stworzenia fundacji nakierowanej na działalność artystyczną. Dużo jeździmy po kraju, szukamy partnerów, a potem realizujemy interesujące teatralne projekty. Są to zwykle organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe. Nie jesteśmy aktorami z dyplomami szkół aktorskich.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS