Apel IRWŁ do KRIR o pakiet osłonowy dla rolników

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza o pilne przygotowanie pakietu osłonowego dla rolników - chroniącego ich przed negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.  

Uzasadnienie:

Polski rząd przygotował taki pakiet dla przedsiębiorców, jako grupy wysoce poszkodowanej pandemią. Taką samą grupą są rolnicy, którzy również ponoszą ogromne straty w związku z pandemią koronawirusa. Zamkniete są targowiska, gdzie rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty. Żywność w sklepie drożeje, ale zarabiają na tym przede wszystkim pośrednicy. Z informacji, jakie posiadamy, cena tradycyjnej kaszanki kształtuje się na poziomie 20 zł za kg, cena słoniny na poziomie 9 zł za kg. Natomiast od dnia 4 marca br. daje się zauważyć spadek ceny 1 kg żywca wieprzowego od 50 gr do 1 zł na kilogramie.  

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje o przygotowanie pakietu osłonowego dla rolników, który umożliwi ochronę ich gospodarstw. Pakiet taki powinien, m.in. zawierać:

- odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS,

- czasowe odroczenie roku spłaty kredytów w bankach,

- czasowe zawieszenie egzekucji komorniczych w stosunku do gospodarstw rolnych,

- otwarcie targowisk funkcjonujących na wolnym powietrzu, mających wpływ na poprawę sytuacji zbycia przez rolników produktów rolnych,

- zawieszenie przez KOWR, na określony czas, opłat za dzierżawę gruntów rolnych, których właścicielem jest Skarb Państwa,

- zdecydowane podniesienie kwoty zasiłku chorobowego i wypłaty tego świadczenia od pierwszego dnia choroby,

 - przygotowanie procedury na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej, procedura powinna zabezpieczać zwierzęta i ich codzienną obsługę.