IRWŁ do Ministra Rolnictwa i Ministra Środowiska w sprawie nieuprawnionego blokowania polowań

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Michałą Kurtyki - Ministra Klimatu w którym wyraża swój sprzeciw blokowaniu polowań zbiorowych przez osoby z tzw. „łódzkiego ruchu antyłowieckiego”. IRWŁ prosi również o interwecję. Koło Łowieckie nr 65 JELEŃ w Pszczółkach wykonało polowanie w dniu 24 listopada 2019r.  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramch zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego na sezon 2019/2020 oraz zgodnie z  Rozporządzeniem nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019  nakazującego przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików (związanego z rozprzestrzenianiem się ASF).  Polowanie zostało zakłócone przez osoby reprezentujące ww. ruch. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uważa, że zasadne jest wypracowanie sposobów działania w przypadkach zmierzających do zakłócania polowań przez świadome działanie osób należących do takich ruchów, organizacji, stowarzyszeń itp. Wykonanie polowań szczególnie sanitarnych ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa choroby ASF ma kluczowe znaczenie dla rolników-hodowców trzody chlewnej.