IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji w gospodarstwach sadowniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o powołanie dodatkowego zespołu konsultacyjnego do spraw owoców i warzyw, którego celem będzie rozwiązywanie najważniejszych problemów w  branży sadowniczej.  Do IRWŁ docierają niepokojące sygnały od rolników- sadowników z rejonu Rawy Mazowieckiej, Skierniewic  i Głowna dotyczące bardzo trudnej sytuacji na rynku jabłek. Obecnie koszt przechowania w chłodniach z kontrolowaną atmosferą  1 kg jabłek wynosi ok. 40 groszy. Do tego biorąc po uwagę sortowanie  i pakowanie koszty wzrastają do 70 groszy za 1 kg nie licząc pozostałych kosztów produkcji. Aktualnie nie ma zapotrzebowania na jabłko konsumpcyjne, producenci są zmuszeni sprzedawać zakładom przetwórczym w cenie 30-32  grosze za kilogram owoców. Ta sytuacja może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw sadowniczych.