Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje, że organizuje wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Weekend na wsi". Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. Konkurs to doskonała okazja do wypromowania i zachęcenia do skorzystania z ofert turystycznych lokalnych gospodarstw. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2020 roku.

Zapraszamy do udziału! 

Zaproszenie 

Regulamin

Załącznik nr 1 Kryteria oceny

Załącznik nr 2 Formularz

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 RODO

Załącznik nr 5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Plakat