Lipcowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury lipcowego wydania miesięcznika Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego W NOWEJ ROLI. W tym numerze publikujemy raport Polska Wieś 2020. Tegoroczny raport odpowiada między innymi na to, jakie są trendy demograficzne, ekonomiczne i społeczne na obszarach wiejskich, co dzieje się na wsi i jak zmienia się sytuacja w naszym rolnictwie, jak członkostwo w UE zmieniło polską wieś, a także jakie są wybory polityczne mieszkańców wsi. Na stronach 8 i 9 tego wydania przedstawiamy Państwu najważniejsze wnioski z tego raportu, sformułowane na podstawie bogatego materiału analitycznego. Sezon na truskawki z roku na rok jest coraz dłuższy i coraz więcej odmian jest wpisywanych do Krajowego Rejestru. Odmiana, dobrze dobrana do określonych warunków środowiska, umożliwia uzyskanie dużego plonu owoców wysokiej jakości, a to ma znaczenie dla opłacalności uprawy. Odmiany truskawek najlepiej rosną i owocują w tych warunkach, w których je wyhodowano. Polecam Państwu opracowanie na ten temat, przygotowane przez Panią Halinę Topór zastępcę
Dyrektora SDOO Sulejów, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach. Artykuł zatytułowany „Jagoda na ziemi, jagoda na słomie” publikujemy na stronach 10 i 11.
Szanowni Państwo, od 1 lipca można składać wnioski z programu „Moja Woda”. Susza będzie powracać, więc warto mądrze gospodarować wodą. Mikroinstalacje wodne to prosty sposób na retencję deszczówki. W ramach tego programu, można uzyskać nawet 5 tys. dofinansowania, więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie 4 naszego miesięcznika.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego