Październikowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 29 września 2018 roku z okazji Jubileuszu XX-lecia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uhonorowanych przez KRIR i MRiRW zostało 91 przedstawicieli samorządu rolniczego, pracujących na rzecz obszarów wiejskich. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, a Państwa zachęcam do lektury artykułu o Jubileuszu IRWŁ. Dziękuję również wszystkim instytucjom rolniczym i okołorolniczym za jubileuszowe życzenia i 20 lat tak dobrej współpracy. Nie ukrywam, że liczę na kolejne wspólne projekty dla rolnictwa województwa łódzkiego. IRWŁ kontynuując te działania, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego-Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  i Panią Dyrektor Marią Kaczorowską - której bardzo dziękuję, aktualnie realizuje „Szkolenia dla liderów wiejskich”. Zapowiedzi innych projektów IRWŁ znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.izbarolnicza.lodz.pl 

W tym numerze miesięcznika zachęcam do lektury artykułów, które przygotowały instytucje współpracujące z IRWŁ już od 20 lat. Na 10 i 11 stronie artykuł COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie na temat plonowania pszenicy ozimej, na stronie 14 artykuł Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” o ubezpieczeniach upraw rolnych oraz na stronie 15 artykuł Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S. A. o zaletach dyni. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i rolnicy z naszego województwa zawsze mogą liczyć na ich cenne rady i wsparcie.

Zachęcam również Państwa do lektury artykułu na temat polskiego kiwi, odmiany wyhodowanej przez Pana Profesora Piotra Latochę z SGGW. Rośliny te są mrozoodporne, dobrze znoszą polskie warunki klimatyczno-glebowe, a ich uprawa nie wymaga ochrony chemicznej. Może warto zainteresować się nimi bliżej?

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego