Rusza III edycja konkursu Lew Kutnowski!

LEW KUTNOWSKI to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim. Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału. III edycję Konkursu LEW KUTNOWSKI wspierają swoim: Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezes krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz, Patronatem - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Patronatem medialnym - miesięcznik "W NOWEJ ROLI".

HARMONOGRAM III EDYCJI W ROKU 2018 

3 KWIETNIA 
OGŁOSZENIE KONKURSU

3 KWIETNIA - 30 MAJA 
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

do 31 SIERPNIA 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

20 WRZEŚNIA 
GALA FINAŁOWA III EDYCJI KONKURSU

Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski

Nagroda główna - tytuł i statuetka „LEW Kutnowski”

Wyróżnienie - statuetka „Kłos”

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

– Izba Rolnicza,

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

– Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego,

– Wójt Gminy, Burmistrz Gminy/Miasta, Prezydent Miasta,

– Sołtys,

– Placówki bankowe,

– Placówki doradcze i usługowe wspierające rozwój producentów rolnych, przetwórców, przedsiębiorców,

– Placówki zrzeszające producentów rolnych, przetwórców, przedsiębiorców,

Kryteria oceny Kandydatów zawarte są w Regulaminie

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Deklaracja Uczestnictwa

Obsługę i administrację konkursu prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Kutnowskiego 24 355-47-67
24 355-47-53
24 355-47-58
24 355-47-60
ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu