Samorządowcy z UE chcą jeszcze wyższych wskaźników odzysku odpadów

Zwiększenia poziomu recyklingu odpadów komunalnych z 65 proc. do 70 proc. w 2030 r. domagają się samorządowcy z UE i komisja ochrony środowiska PE. We wtorek (31 stycznia 2017 roku) w Brukseli odbyła się konferencja „Przegląd legislacji dotyczącej odpadów - regiony i miasta dla ekonomii o obiegu zamkniętym", zorganizowana przez Europejski Komitet Regionów we współpracy z głównymi europejskimi organizacjami władz samorządowych działającymi na tym polu, takimi jak Kongres Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) czy Eurocities. Jak zaznaczył w wystąpieniu otwierającym spotkanie marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, „wierzymy, że jest to bardzo dobry moment, aby ponownie zwrócić uwagę na stanowiska i działania władz lokalnych i regionalnych UE". Powiedział, że konferencja ma zwrócić uwagę na oczekiwania władz samorządowych w trakcie międzyinstytucjonalnych negocjacji odnośnie propozycji legislacji ws. odpadów, po tym jak w zeszłym tygodniu głosowano w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Europosłowie zasiadający w komisji opowiedzieli się za przyjęciem bardziej ambitnych celów w zakresie redukcji odpadów do 2030 roku. Ich zdaniem udział odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu lub ponownego użycia - obejmującego sprawdzanie, czyszczenie lub naprawę - powinien zostać podniesiony do 70 proc. w 2030 r. (z proponowanych przez KE 65 proc.).

Stępień przypomniał, że rok po przyjęciu pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska złożyła sprawozdanie z realizacji najważniejszych inicjatyw oraz z poczynionych na tym polu postępów. Chodzi o gospodarkę, w której zasoby wykorzystuje się w bardziej zrównoważony sposób, przede wszystkim dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia. KE skierowała także do państw członkowskich wytyczne dotyczące przekształcania odpadów w energię.

„Chcielibyśmy omówić postępy realizacji planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym KE i jego wpływ na samorządy (...) Będziemy prezentować doświadczenia władz lokalnych i regionalnych" - zaznaczył.

Europejski Komitet Regionów (KR) popiera wyższe cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jak czytamy w komunikacie KR, miasta i regiony budują wraz z komisją ochrony środowiska PE koalicję mającą pobudzić gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez zwiększenie wskaźników recyklingu, dostrzegalnej redukcji składowanych odpadów i rozszerzenia obowiązków producentów. Unijne samorządy upatrują w tym szansy na utworzenie nawet 180 tys. nowych miejsc pracy.

(Źródło: www.kurier.pap.pl)