Sieciowanie partnerów SIR

W dniach 26-27.11.2019r. w Łodzi (Hotel Ambasador Premium) przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli  w konferencji pn.: II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki i Grup Operacyjnych EPI, przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy rolni, pracownicy CDR i WODR.  Celem konferencji było wspieranie aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt miał  na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie polskich Grup Operacyjnych EPI.

Beata Rzewuska