Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje szkolenia pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”. Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, izb rolniczych. Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach 4 szkoleń przeszkolonych zostanie 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzą swoją wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy i optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego i  możliwości jakie niesie PROW. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki będzie miał miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Do tej pory szkolenia odbyły się w powiecie kutnowskim i piotrkowskim. Następne planowane są:

Powiat skierniewicki 16.10.2018 r.

Restauracja Tawerna – Koronet, Miedniewice 75d, 96-100 Skierniewice.

Powiat łaski 18.10.2018r.

Sala Bankietowa We Dwoje, Buczek, ul. Główna 13.

Więcej informacji o planowanych szkoleniach oraz dokumenty.

Zapraszamy!