Uwaga Gminy - dotacje na zakupu sprzętu do hotspotów i jego instalację

Komisja Europejska ogłosiła nabór w ramach programu WiFi4EU przewidującego dotacje na zakup sprzętu do hotspotów i jego instalację. Ogłoszony nabór jest bardzo krótki – rozpoczyna się 19 września o godz. 13.00 i będzie trwał do 20 września 2019 r. do godz. 17.00. Program oferujący dotacje o wartości 15.000 euro przeznaczone na zakup i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA

Finansowanie:ZALICZKA

Budżet programu:26.700.000 euro.

Wysokość wsparcia:– bon o wartości 15.000 euro, 100%.

Wkład własny:0%.

Partner zagraniczny:NIE

Składanie wniosków przez internet:TAK

Kto może złożyć wniosek ? 

Gminy z całej Unii Europejskiej.

Na co można uzyskać wsparcie ? 

Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.

Opis: 

Organizatorem programu jest Komisja Europejska (KE).
Cel: uzyskanie przez każdą wieś i każde miasto w Europie bezpłatnego dostępu do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
Koszty utrzymania sieci są pokrywane przez gminy.
Etapy składania wniosku:
1. Etap rejestracji: gminy rejestrują się na portalu programu.
2. Etap składania wniosków: w ramach każdego naboru do rozdania jest określona liczba bonów rozdzielanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń – nabór na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.
3. Etap przyznania bonów: KE ogłasza, dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne, nazwy gmin, które otrzymają finansowanie. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzymuje co najmniej 15 bonów.
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy ma być bezpłatne, nie może być poprzedzone reklamami i nie może wiązać się z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych.
Środki są przyznawane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.
W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 1.780 bonów.

Termin składania wniosków:

19-20 września 2019

Źródło / Więcej informacji: 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-new-call-date-announced-0

https://granty.pl/15542/