Wizyta podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego na Międzynarodowych Targach Zielony Tydzień 2017

W dniach 19-22 stycznia br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywa z wizytą w Berlinie w związku z odbywającymi się Międzynarodowymi Targami Zielony Tydzień. Targi stanowią doskonałą okazję do odbycia spotkań bilateralnych i wielostronnych z delegacjami państw członkowskich UE oraz państw trzecich w kwestiach związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, a także współpracy w tych obszarach. 19 stycznia br., na początku swojej wizyty w Berlinie, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z wiceministrem rolnictwa i leśnictwa Bawarii Hubertem Bittlmayerem. Była to kontynuacja rozmów rozpoczętych w trakcie wizyty polskiego wiceministra w Bawarii w 12 grudnia 2016 r. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, w szczególności w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich. Ministrowie byli zgodni co do konieczności uproszczenia przepisów UE dotyczących rozwoju obszarów wiejskich mając na względzie przede wszystkim interes beneficjentów tej polityki. Bawarskie propozycje w tym obszarze są dla Polski bardzo interesujące i mogą przyczynić się do uproszczenia systemu programowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich. Minister Zarudzki podtrzymał wolę wzmocnienia współpracy naukowo-badawczej między Polską i Bawarią zaprosił ministra Bittlemayera do złożenia wizyty w Polsce celem kontynuowania dialogu i wymiany doświadczeń.

20 stycznia br. szef polskiej delegacji odwiedził na targach stoisko Słowenii, gdzie spotkał się z ministrem rolnictwa, leśnictwa i żywności Dejanem Zidanem. Stoisko Słowenii na tegorocznych targach poświęcone jest kwestiom związanym z ochroną i zdrowiem pszczół, uznając ich wkład na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego oraz zachowania całego ekosystemu i naturalnej bioróżnorodności. Minister Zidan poinformował ministra Zarudzkiego o działaniach podejmowanych na rzecz podniesienia świadomości społecznej co do roli pszczół i podziękował Polsce za poparcie wniosku rządu Słowenii o ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowego Dnia Pszczół.

Następnie podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z ministrem rolnictwa Węgier Sandorem Fazekasem, któremu podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę.  Podkreślił przy tym fakt istnienia wspólnych interesów zarówno na forum UE, jak i w ramach Grupy Wyszehradzkiej, której Polska obecnie przewodniczy. Zdaniem ministra Zarudzkiego przyszła współpraca z Węgrami w wymiarze bilateralnym oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej powinna dotyczyć przede wszystkim uzgadniania wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości WPR, a także obszaru nauki i badań. Polski wiceminister nawiązał do przyjętej 26 października 2016 r. w Warszawie Wspólnej Deklaracji Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej realizacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020. Zdaniem Polski konieczna jest dalsza współpraca na poziomie eksperckim na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Minister Fazekas podkreślił, że Węgrom zależy na współpracy z Polską w kwestiach związanych z przyszłością WPR i obszarze badań i nauki.

Po spotkaniu z delegacją węgierską polskie stoisko odwiedził minister rolnictwa Holandii Martijn Van Dam. Wizyta holenderskiego ministra była okazją do krótkiej wymiany zdań z oraz degustacji polskich produktów mięsnych i mleczarskich.

Następnie minister Zarudzki odbył spotkanie z ministrem rolnictwa i rekultywacji gruntów Arabskiej Republiki Egiptu Essam Osman Fayed. Podsekretarz stanu podkreślił, że strona polska przywiązuje bardzo duże znaczenie do współpracy ze stroną egipską i docenia osiągnięte dotychczas postępy w zakresie dostępu do rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych. Wspomniał również o dużym zainteresowaniu rynkiem egipskim wśród polskich producentów oraz o planach promocyjnych resortu rolnictwa. Poza kwestiami bezpieczeństwa żywności i promocji, omawiano także perspektywy poszerzenia współpracy eksperckiej i naukowej.

Kolejnym punktem programu wizyty podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego na targach był udział w konferencji pt. „Zdrowie świń w UE kluczem do osiągnięcia możliwości rynkowych” zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Handlu Zwierząt Hodowlanych i Mięsa, przy współpracy z Komisją Europejską. Celem konferencji było zachęcenie sektora oraz właściwych instytucji państw członkowskich do współpracy w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt dla mięsa wieprzowego, w kontekście wystąpienia wirusa ASF. Wśród prelegentów znaleźli się miedzy innymi Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukatis, przewodniczący COPA Martin Merrild oraz wiceministrowie rolnictwa Niemiec, Malty, Litwy i Finlandii. Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało zaproszone do udziału w konferencji celem przedstawienia perspektywy kraju dotkniętego ASF. W swoim wystąpieniu wiceminister Zarudzki poinformował, że ASF stanowi obecnie największe zagrożenie dla sektora produkcji mięsa wieprzowego w naszym kraju. Polska podejmuje intensywne, wielokierunkowe działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na pozostałą część kraju oraz Unii Europejskiej.

- Polska przygotowała program wsparcia finansowego i liczy na wsparcie państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej. Bez wsparcia z udziałem środków z budżetu UE Polska nie jest w stanie poradzić sobie ze skutkami wirusa ASF -podkreślił minister Zarudzki w swoim wystąpieniu.

W dalszej kolejności podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki miał możliwość przysłuchania się debacie panelowej poświęconej tzw. Deklaracji Cork 2.0, przyjętej we wrześniu 2016 r. w miejscowości Cork, a dotyczącej poprawy życia na obszarach wiejskich. W debacie panelowej zorganizowanej przez Komisję Europejską udział wzięli: minister wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christian Schmidt, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan, członek Parlamentu Europejskiego Herbert Dorfmann, doradca Komitetu Regionów Tony Buchanan, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Tom Jones oraz szef Centrum OECD w Berlinie Heino von Meyer.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził także stoiska polskich wystawców oraz spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych regionów obecnych na targach.

W dniach 21-22 stycznia br. planowany jest dodatkowo udział wiceministra Zarudzkiego w 9. Szczycie Ministrów Rolnictwa pt. „Rolnictwo i woda kluczem do wyżywienia świata” a także spotkania z Ministrem Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich Wielkiej Brytanii oraz Ministrem Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Saksonii.

Targi Zielony Tydzień to jedne z najważniejszych światowych targów konsumenckich przemysłu spożywczego, rolnictwa i ogrodnictwa. Obecna, 82. ich edycja, zgromadziła 1650 wystawców z 66 państw, a rolę Kraju Partnerskiego pełniły w tym roku Węgry. Producenci z całego świata korzystają z możliwości zaprezentowania swoich produktów na stoiskach narodowych oraz regionalnych, umacniając tym samym swój wizerunek na rynku niemieckim.

Tradycyjnie też uczestniczą w nich również instytucje i regiony z Polski. W tym roku, oprócz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentują się województwa: dolnośląskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentuje własne stoisko informacyjno-promocyjne, na którym zwiedzający będą mogli uzyskać informacje dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce oraz programów żywności wysokiej jakości. Motywem przewodnim wystąpienia jest hasło "Polska smakuje" a odwiedzający stoisko ministerstwa będą mięli okazję spróbować polskich produktów spożywczych jak również zapoznać się z broszurami dotyczącymi polskiej żywości i rolnictwa. Na stoisku obecni są przedstawiciele firm, których produkty zostały wyróżnione znakiem Poznaj Dobrą Żywność oraz producenci żywności tradycyjnej, ekologicznej i regionalnej z następujących firm: Fanex, Agro-Danmis Gramowscy Sp.J., Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA, Wiatrowy Sad, Browar Witnica, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A., Tłocznia Maurer, OSM Łobżenica, Victoria Cymes, Browar Koreb, OSM w Grodzisku Mazowieckim, Zakłady Mięsne Nowak, OSM w Łowiczu, Tłocznia Soków Owocowych VERO, Cukiernicza Spółdzielnia Roksana, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mlekovita Pyrzyce, Agi, Strawa, Nasz Sad, Ostromecko, Browar Edi, Octim, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, OSM Garwolin, OSM Top Tomyśl, Ogródek Dziadunia, Dega, OSM Czarnków, OSM Wieluń, Taurus.

Na stoisku resortu w dniu 20-24 stycznia 2017 r. planowane są pokazy kulinarne i degustacje polskich produktów spożywczych i potraw z tych produktów (polskie zupy, kiełbasy, kabanosy, pasztety, śledzie, sery, pieczenie wieprzowe).

(Źródło: MRiRW)