Wyniki wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

30 lipca 2019 roku  o godzinie 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego zebrała się Komisja Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r. aby przyjąć protokół z wyborów przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2019 roku. 

Ustalenia wyników wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dokonano w  dniu 28.07 2019r.  na podstawie protokołów wyników głosowania i wyników wyborów otrzymanych od 177 Okręgowych Komisji Wyborczych, które ustaliły wyniki wyborów do 21 rad powiatowych Izby we wszystkich okręgach wyborczych na obszarze województwa łódzkiego. Zgodnie z §14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony. 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ Z WYNIKÓW WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 28 lipca 2019 R.