Zapraszamy do Łodzi na XII Europejskiego Forum Gospodarcze

Kolejna, dwunasta już edycja Forum odbędzie się w dniach 16 - 17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszamy też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa. Chcemy, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy nam jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na:

www.forum.lodzkie.pl