Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada jak zwiększyć popyt na polską żywność

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w sprawie możliwości podjęcia przez Rząd RP działań w zakresie stworzenia programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+ skierowany do Prezes Rady Ministrów, resort rolnictwa poinformował, że na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2016 r. poz. 543, z póżn.

Łódź nadal szuka nowych właścicieli kóz

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi poszukuje chętnych do przyjęcia (bezpłatnie) kóz:
2 kozy i 1 kozioł, przejętych w ramach postępowania administracyjnego.

Zwierzęta są pod opieką lekarza weterynarii. Kozy trzeba zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach.

Urząd pomoże przy rejestracji. Nie trzeba brać wszystkich zwierząt.

Osoba do kontaktu: Sylwia Dębicka – tel. 42 638 47 05; e-mail: s.debicka@uml.lodz.pl .

Święto ziemniaka w Gminie Kodrąb

W słoneczne popołudnie, 11 września 2016 roku, na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyło się już po raz 15 – sty  „Święto Ziemniaka”. Organizatorami imprezy była Gmina Kodrąb oraz firma BUGAJ Sp. z o.o. Na przybyłych uczestników czekało wiele atrakcji m.in. konkursach na największą bulwę czy podnoszenie 25kg worka z ziemniakami.

Możliwość podjęcia pracy przez pobierających rentę strukturalną

W dniu 19 września 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o zmianę przepisów art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 539) w zakresie umożliwienia osobie pobierającej rentę strukturalna podjęcie dodatkowej pracy.

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS