Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów 21 marca 2017 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

ŚWIEŻE SOKI W CENIE

Wśród młodych konsumentów, choć nie tylko, coraz popularniejsze stają się tzw. soki NFC (not from concentrate). To konsekwencja rosnącej mody na zdrowy tryb życia i odżywiania się. Produkty tego typu są poszukiwane na półkach sklepowych, a ich dodatkowym walorem jest to, że są ekologiczne, zdrowe i zgodne z trendem slow food. Soki NFC zaliczane są do grupy produktów premium skierowanych do najbardziej wymagających konsumentów, którzy zwracają uwagę na właściwości odżywcze produktów i ich walory sensoryczne.

OGROMNE ZAINTERESOWANIE DZIAŁANIAMI PROW

Działacie jako grupa producentów i chcecie prowadzić działania promocyjne? Chcesz produkować certyfikowaną żywność? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 daje możliwość otrzymania środków na promocję oraz przystępowanie do systemów jakości. Działania pomocowe w ramach nowego PROW realizowane przez Agencję Rynku Rolnego cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017

14 marca 2017 roku w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się szkolenie pracowników IRWŁ dotyczące zmian w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Przedstawiciele ARiMR pod kierunkiem Wioletty Dudek - Mozga - Kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich - Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przedstawili najważniejsze zmiany.

Płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS