Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Pajęczańskiego

Powiat pajęczański położony jest w południowej części województwa łódzkiego, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Wielkopolskiej, na północnej krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar powiatu pajęczańskiego stanowi formę przejściową z wyżynnej na południu, po nizinną w północnej części. Powiat tworzy osiem gmin, w tym dwie gminy miejsko-wiejskie: Pajęczno z siedzibą Starostwa oraz Działoszyn i sześć gmin wiejskich: Siemkowice, Kiełczygłów, Rząśnia, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica.

Powiatowy Konkurs Orki uhonorowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego

W sobotę 21 stycznia 2017 roku przedstawiciele różnych samorządów, instytucji i organizacji społecznych zgromadzili się na jubileuszowym XV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym w Brzezinach. Podczas tej uroczystości Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego Eugeniusz Supera wręczył Staroście Powiatowemu Edmundowi Koteckiemu puchar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz list gratulacyjny w którym wraz z Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim pogratulował tak cennej inicjatywy jaką jest Powiatowy Konkurs Orki w Brzezinach.

W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

W związku z wnioskiem z VI Posiedzenia KRIR do Ministra Środowiska złożonym 16 grudnia 2016 r. w sprawie wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082), Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące informacje:

Umocowanie izb rolniczych przy obrocie ziemią

W związku ze spotkaniem w dniu 12 stycznia 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim, Prezesów Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami OT ANR, Zarząd KRIR w dniu 24 stycznia 2017 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działania Rad Społecznych działających przy ANR, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą.

Zaproszenie na szkolenie dla Partnerów KSOW

Na stronie KSOW pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017 - sam nabór rozpocznie się 10 lutego i potrwa do 23 lutego 2017 r. W związku z zamieszczeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tego ogłoszenia, zapraszamy na szkolenie w ramach KSOW.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS