Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. W efekcie intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela 9 marca 2017 r. projekt rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

W sprawie zawieszenia zastosowań kolejnych neonikotynoidów

W dniu 13 marca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowczy głos Polski podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w zakresie niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (imidachlopryd, chlotinaidyna i tiametoksam), które odbędzie się w Brukseli w dniach 22-23 marca br.

Marcowe wydanie miesięcznika W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury nowego wyda­nia miesięcznika W NOWEJ ROLI. W tym numerze szczególnie polecam Państwu artykuły na temat debat rolniczych, któ­re odbyły się przy okazji Targów FERMA 2017 oraz z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy przy współpracy z Rada­mi Powiatowymi IRWŁ w Poddębicach, Kutnie i Zgierzu. Tematyka poruszana na debatach pokazuje z iloma problemami nadal boryka się polska wieś. W związku z tym pragnę zachęcić Państwa do kon­taktu z nami.

Debata rolnicza w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Reprezentanci rolników z całego województwa 10 marca 2017 roku zebrali się w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, żeby rozmawiać o przyszłości rolnictwa w kraju i województwie łódzkim. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz delegaci na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz liczni przedstawiciele Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Maciej Rabenda, pracownik BP ARiMR w Pajęcznie  i Robert Kasielski, Naczelnik Wydziału ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Ponadto uczestniczył Grzegorz Łuczak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu. Posiedzenie miało charakter informacyjny.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Radomsku

W dniu 06.03.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku. Spotkanie odbyło się z udziałem delegatów Izby oraz zaproszonych gości: Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku – Pani Katarzyny Brackiej, Zastępcy Powiatowego  Lekarza Weterynarii – Pana Piotra Kunerta oraz Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w Radomsku – Pani Jolanty Olczyk. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS