Pozaapteczny obrót lekami - uwagi samorządu rolniczego

 

Zgodnie z wczesniej przekazaną informacją, w dniu 17 stycznia 2017 r. Zarząd KRIR przesłał Ministrowi Zdrowia, do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo, w którym stanowczo sprzeciwił się projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu poza apteką.

Grune Woche 2017 w Berlinie już za 3 dni!

Od 20 stycznia rozpoczynają się Grune Woche, najbardziej kolorowe targi na świecie. Przez tydzień, bedzie można zobaczyć i spróbować pieczywa, mięsa i wędlin, ryb i owoców morza, nabiału, piwa, wina, szampana, miodów, przypraw, ziół i herbat z całego świata. Targi w Berlinie to najwieksze targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe.

Rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 4 stycznia 2017 r. w posiedzeniu Zarządu KRIR udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Zarząd spotkał się z Ministrem w celu omówienia bieżących problemów w rolnictwie. Minister poinformował, że w 2017 roku przygotowane zostaną: programy dla rynków rolnych – każdego oddzielnie; Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wraz z Paktem dla Obszarów Wiejskich; nowe obszary ONW; zmiany w systemie obrotu ziemią – w związku z programem Mieszkanie+; nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Czytasz etykiety produktów spożywczych? To jesteś w mniejszości

IŻiŻ przypomina, że te same rodzaje produktów np. żółte sery czy wędliny, różnych producentów mogą mieć różną wartość. Czytanie etykiet na produktach spożywczych nie jest powszechnym nawykiem, tymczasem ich porównywanie i wybieranie żywności z mniejszą ilością cukru, soli czy tłuszczu przekłada się na nasze zdrowie - przypomina Instytut Żywności i Żywienia i zachęca do zmiany zachowań. Z badań wynika, że jedynie co trzeci Polak sprawdza daty ważności na produkcie i jest to najczęściej sprawdzana informacja.

Spotkanie izb rolniczych z ANR i Program Rabat Rolniczy

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunlaskiego odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR oraz IV Ogólnopolska Konferencja Partnerów Programu Rabat Rolniczy. Przedstawicieleami Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego byli: Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ.

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR.

Poniżej szczegółowe informacje w tej sprawie.

OGŁOSZENIE o zmianie organu ARiMR rozpatrującego sprawy dotyczące operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS