Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie i współpracuje z instytucjami okołorolniczymi. Wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl.

Samorządowcy z UE chcą jeszcze wyższych wskaźników odzysku odpadów

Zwiększenia poziomu recyklingu odpadów komunalnych z 65 proc. do 70 proc. w 2030 r. domagają się samorządowcy z UE i komisja ochrony środowiska PE. We wtorek (31 stycznia 2017 roku) w Brukseli odbyła się konferencja „Przegląd legislacji dotyczącej odpadów - regiony i miasta dla ekonomii o obiegu zamkniętym", zorganizowana przez Europejski Komitet Regionów we współpracy z głównymi europejskimi organizacjami władz samorządowych działającymi na tym polu, takimi jak Kongres Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) czy Eurocities.

Organizacje konsumenckie chcą mniej reklamy niezdrowej żywności dla dzieci

Według WHO 1 na 3 dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby UE wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, np. słodyczy. Zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że współcześnie 1 na 3 dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość.

ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Zaletą formularza jest jego przejrzysta konstrukcja. Zadawane pytania trafią bezpośrednio do ekspertów ARiMR. To zdecydowanie skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

Powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

W środę, 1 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z działaczami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.

Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu doradczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego zadania polegałyby na:

kreowaniu polityki państwa w zakresie pszczelarstwa,

Kredyty inwestycyjne i kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych są dostępne w bankach współpracujących z ARiMR

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Teraz zainteresowani zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Przyznane limity dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

1. Kredyty inwestycyjne

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS