Prognozy FAO dla światowego rynku mięsa

Według najnowszego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z października br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa ogółem zwiększy się o nieco ponad 600 tys. ton lub 0,2%, i wyniesie 319,8 mln ton. Wzrośnie ona (produkcja) przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej, Brazylii, Indiach, Meksyku, Kanadzie oraz w Rosji. Spadnie zaś głównie w Chinach oraz Australii i Nowej Zelandii.

Egzekucje komornicze vs. przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi

W odpowiedzi na zapytanie KRIR w kwestii odnoszącej się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - dalej ukur (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej, której powierzchnia wynosi 0,3 ha i więcej, podlega pod regulację art. 2a ust. 1 ukur, z którego wynika, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przez nabycie nieruchomości rolnej, w myśl art.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu

W dniu 17 października 2016 w Łowiczu odbyło się posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Zaproszeni goście na posiedzenie rady byli: Pani Renata Rutkowska-Liberska Kierownik ARiMR BP w Łowiczu, Pan Mariusz Cheba – Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pan Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad który został przyjęty przez delegatów.

W sprawie spółdzielni rolniczych

Rolnicze spółdzielnie zostały założone przez rolników posiadających gospodarstwa rodzinne. Przez lata na ich podstawie utworzono gospodarstwa towarowe z parkiem maszynowym i magazynami, które mogą używać członkowie tychże spółdzielni. Obecnie brak jest jakichkolwiek preferencji dla spółdzielni produkcyjnych w obowiązującym prawie a zachęca się rolników indywidualnych do tworzenia grup producenckich. Stworzone kilkadziesiąt lat wcześniej spółdzielnie rolnicze nie są ujmowane podmiotowo w zakresie nowo tworzonego prawa.

Wniosek o wstrzymanie improtu zboża Ukrainy

W opinii producentów świń oraz lekarzy weterynarii podczas zbiorów zbóż istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF oraz ich odchodami skażonymi wirusem. Badania weterynaryjne wskazują na to, że wirus może zachować swoją żywotność do 280 dni. Z dostępnych źródeł wynika, że w niskiej temperaturze ASF jest niezwykle żywotny i zjadliwy. Jest również odporny na wysychanie i gnicie, na terenie Hiszpanii stwierdzono obecność żywotnego wirusa 18-tygodniowych gnijących zwłokach świń.

Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych - rozpoczął się nabór wniosków o taką pomoc

Wsparcie można otrzymać na świadczenie usług rolniczych związanych np. z produkcją roślinną

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków PROW 2014 - 2020. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS