Targi Rolne „W sercu Polski” oraz XVIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyły się w miniony weekend w Bratoszewicach

W czasie Targów Rolnych „W sercu Polski” oraz XVIII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 18 i 19 czerwca 2016 r. zaprezentowało się około 150 wystawców z branży rolniczej i okołorolniczej. Obecne były firmy maszynowe, produkujące pasze, koncentraty, nawozy sztuczne, pokrycia dachowe, materiały budowlane. Wszyscy zwiedzający, którzy przybyli do Bratoszewic mogli także zakupić i zapoznać się z materiałem szkółkarskim, sadzonkami roślin ozdobnych.

Głosowanie państw członkowskich UE w sprawie glifosatu

24 czerwca 2016 r. odbędzie się spotkanie i głosowanie państw członkowskich UE w ramach Komitetu Odwoławczego dot. zezwolenia na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej.

Jeżeli wymagana większość nie zostanie osiągnięta podczas Komitetu Odwoławczego, to zgodnie z przepisami unijnymi, o przyszłości glifosatu ma decydować Komisja Europejska (KE), a dokładnie Kolegium Komisarzy, czyli 28 komisarzy europejskich, na czele z Przewodniczącym J.-C. Junckerem.

Jak zwiększyć popyt na polską żywność?

16 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, wystąpił do Premier RP w sprawie stworzenia programu dożywania w szkołach. W obliczu kryzysu na rynkach rolnych oraz spadku cen, potrzebne jest dodatkowe źródło zbytu na polską żywność, aby zwiększyć konsumpcję i popyt na polską żywność w kraju, poprzez obowiązkowe, pełne dożywianie w szkołach i na uczelniach wyższych.

Nawodnienia i grodzenie pól

W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uwzględnienie w PROW 2014-2020, przy przeglądzie i ocenie działań PROW, możliwości dofinansowania w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych nawodnień i grodzeń pól.

(Źródło: KRIR)

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS