Lipcowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo! Rozpoczął się dla rolników okres wzmożonych prac polowych. To trudny, ale też radosny czas, podsumowujący całoroczną pracę. Niestety sytuacja w polskim rolnictwie nie napawa optymizmem. Problem niskich cen mleka i ogólnie trudnej sytuacji na wszystkich rynkach spędza sen z powiek wielu rolnikom. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała apel do Beaty Szydło - Premiera RP z prośbą o interwencję i stworzenie programu pomocy producentom mleka, który umożliwiłby rozwiązania satysfakcjonujące środowisko rolnicze.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Opocznie

Powiat opoczyński charakteryzuje dość duży stopień rozdrobnienia gospodarstw. W całym powiecie tych gospodarstw jest ok. 10798. Gospodarstw do 1 ha jest 2010, od 1-5 ha - 5698, od 5-10 ha - 2312, od 10-15 ha - 514, powyżej 15ha -  264 co obrazuje, że największą grupę gospodarstw stanowią te o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. 

Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych – uwagi KRIR

30 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Pomimo, że idea utworzenia Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych jest zasadna, to jednak samorząd rolniczy w obecnym kryzysie na wielu rynkach rolnych jest przeciwny nakładaniu na wszystkich rolników dodatkowych obciążeń finansowych – w tym przypadku w postaci składek odprowadzanych na Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych.

Glifosat najdłużej do końca 2017 r.

29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia. Komisja ponadto rozmawia z państwami członkowskimi nad rozwiązaniami minimalizującymi m.in. stosowanie glifosatu przed żniwami.

Spotkanie Ministra Rolnictwa z wojewodami w sprawie suszy

Susza, ale także ulewy, porywiste wiatry, gradobicia, intensywne burze, które w czerwcu przetoczyły się przez Polskę spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych, w niektórych miejscach dochodzące nawet do 100 proc. W związku z taką sytuacją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzje o zorganizowaniu w pierwszym tygodniu lipca spotkania wojewodów, dotyczącego pomocy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych stratami powstałymi w

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS