Nowe zasady obrotu ziemią rolną - serwis ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis ten w przystępnej formie prezentuje zapisy nowej u ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 31 marca 2016 r. Zamieszczony na stronie formularz umożliwia zadawanie szczegółowych pytań, na które będą odpowiadać pracownicy merytoryczni ANR. Udostępniona została także możliwość ściągnięcia bezpośrednio ze strony aktów prawnych.

Limity pomocy de minimis

ARiMR przypomina, że rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Chrońmy trzmiele - dzikie zapylacze! cz. 1

TRZMIEL - Bombus to rodzaj prawnie chronionych owadów społecznych z rodziny pszczołowatych, obejmujący ponad 300 gatunków, żyjących głównie w strefie klimatu umiarkowanego, w tym około 30 gatunków trzmieli występuje w Polsce. Wśród nich jest około 8-12 gatunków spotykanych częściej, jak trzmiel ziemny (B. terrestrsis), kamiennik (B.lapidarium), gajowy (B. lucorum), rudy (B. agrorum), rudonogi (B. ruderarius), rudoszary (B. sylvarum), żółty (B.muscorum) i ogrodowy (B. hortorum).

Odmiany jęczmienia ozimego – kurs na zimotrwałość

Jęczmień ozimy jest gatunkiem o dużym potencjale plonowania, niestety jego podatność na wymarzanie wiąże się z ryzykiem uprawy. Cechuje się znaczną plennością, która w optymalnych warunkach siedliskowych i agrotechnicznych dorównuje pszenicy ozimej, zdecydowanie lepiej plonuje od jęczmienia jarego. Ważną jego zaletą jest wczesność dojrzewania, która powoduje, że jest uważany za jeden z najlepszych przedplonów dla rzepaku ozimego. Wysiewany jest głównie w zachodniej i południowej Polsce, w siewie czystym jak również w mieszankach z innymi zbożami.

Apel o bezpieczne wakacje

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W związku ze zbliżającym się okresem nasilonych letnich prac polowych, zwracamy się do Państwa z następującym apelem:
Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a niekiedy nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem?
Chrońmy nasze domy i rodziny przed nieszczęściem zanim będzie za późno!

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS