Stanowiska Zarządu

Izba rolnicza do ministra rolnictwa w sprawie producentów owoców miękkich

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

IRWŁ w sprawie strat poniesionych przez rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronicław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy związanymi z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie problemów z szacowaniem strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau  z informacją, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach co nie jest zbieżne z raportami IUNG.

IRWŁ w sprawie pomocy polskiego MSZ dla ukraińskich sadowników

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji medialnych dotyczących pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozwój ukraińskiego sadownictwa. Projekt realizowany jest przez „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód" z Kielc oraz ukraińską Fundację Rozwoju Lokalnego”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego odonosi się krytycznie do tego typu działan.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o konieczności zmian zasad szacowania strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau (do wiadomości Wiktora Szmulewicz –Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych) z informują, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o pomoc finansową dla rolników

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski  zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof  Ardanowski  (do wiadomości Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz) o pomoc finansową  do każdego hektara  dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.  Straty w gospodarstwach sięgają w zbożach ozimych 30-40%, w jarych do 70%.  Mniejsze plony to mniejsze przychody dla rolników.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu