Stanowiska Zarządu

Apel IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ skierował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o pomoc dla poszkodowanych rolników oraz jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy. W województwie łódzkim pojawił sie  problemu suszy. Do Izby zgłaszają się rolnicy,  którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Apel IRWŁ do Rolników, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do rolników, których dotknęła susza o niezwłocznie udanie się do właściwego Urzędu Gminy i wnioskowanie o powołanie komisji, które zajmą się szacowaniem strat w gospodarstwach. Jednocześnie zwracamy się do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego o powoływanie komisji szacujacych starty (spowodowane suszą) w gospodarstwach rolnych. 

 

Apel IRWŁ w sprawie suszy

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego) w sprawie suszy. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Wniosek IRWŁ - anomalie pogodowe

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z informacją o anomaliach pogodowych występujących w roku 2018r. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

IRWŁ do Ministra Środowiska w sprawie wapnowania

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) w sprawie ponownej realizacji, dla rolników województwa łódzkiego,  "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych" z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologiczny

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu