W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

W związku z wnioskiem z VI Posiedzenia KRIR do Ministra Środowiska złożonym 16 grudnia 2016 r. w sprawie wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082), Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące informacje:

Umocowanie izb rolniczych przy obrocie ziemią

W związku ze spotkaniem w dniu 12 stycznia 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim, Prezesów Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami OT ANR, Zarząd KRIR w dniu 24 stycznia 2017 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działania Rad Społecznych działających przy ANR, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą.

Zaproszenie na szkolenie dla Partnerów KSOW

Na stronie KSOW pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017 - sam nabór rozpocznie się 10 lutego i potrwa do 23 lutego 2017 r. W związku z zamieszczeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tego ogłoszenia, zapraszamy na szkolenie w ramach KSOW.

Nowy „Program dla szkół”

Nowe podejście do promocji zdrowego żywienia w zakresie spożycia owoców i warzyw oraz mleka. Budżet Programu to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego. Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie:

- dostaw owoców i warzyw oraz mleka,

- wspierających działań edukacyjnych,

- określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

Polski program promocji jabłek wybrany przez KE

Polski program „Czas na jabłka z Europy” znalazł się na liście programów dotyczących promocji produktów rolnych, które mogą zostać sfinansowane z funduszy unijnych. Program, złożony przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy promocji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „jabłka grójeckie” i europejskich jabłek. Kolejny krok, to podpisanie przez pomysłodawcę projektu umowy. Zgodnie z art. 10 ust.

Polska chce odzyskać miliony euro wstrzymanych ze środków wydanych w latach 2012-2013 na Rozwój Obszarów Wiejskich

Rada Ministrów zapoznała się ze skargą Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2018 z dnia 15 listopada 2016 roku (notyfikowanej jako dokument nr C(2016) 7232) wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej kwoty 38 984 850,50 EUR oraz 76 816 098,12 EUR, wydatkowane przez

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS