O nowych zadaniach Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w rozpoczynającym się dziś, dwudniowym spotkaniu z kadrą kierowniczą 16. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR).

Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z kadrą kierowniczą wojewódzkich ODR

Wśród uczestników znajdują się również przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz departamentów i biur Ministerstwa.

Upływa termin składania wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że 15 października 2016 r. upływa termin składania przez producentów mleka, producentów świń oraz producentów owoców i warzyw wniosków o nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do końca kwietnia 2016 r.

Foto. Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O priorytetowych kierunkach działalności ODR i zaliczkach płatności bezpośrednich

Od 20 sierpnia br., 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Obecnie wszystkie Ośrodki rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa  wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.
Proponuje się, aby w programach działalności za najważniejsze zadania uznać:

Materiał siewny - apel IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski wnioskował o podjęcie działań przez Krajową Radę Izb Rolniczych o zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Obecnie w myśl art. 40c ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc wrzesień  2016 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie. W dniu 23 września 2016r. w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie licznych sygnałów od rolników, w szczególności z powiatu wieruszowskiego, z prośbą o podjęcie działań mających na celu radykalną i trwałą redukcję populacji dzików na obszarze Polski do stanu 0,5 szt. na 1 m2.

IRWŁ w sprawie TTIP i CETA

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw  zawarty w piśmie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie negocjacji  podpisania umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Jednocześnie zaznacza, że podpisanie, analogicznie do umowy TTIP, umowy CETA stanowi duże zagrożenie dla rolnictwa zarówno polskiego jak i europejskiego. Polscy rolnicy nie mają szans w starciu z wielkimi firmami z Kanady i USA.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS