Straty w rolnictwie po sierpniowych nawałnicach

18 sierpnia 2017 r. w MRiRW odbyło się posiedzenie Grupy zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie. Spotkanie prowadził minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Omawiano straty i szkody w rolnictwie, które wystąpiły po sierpniowych nawałnicach burzowych. Ze wstępnych szacunków wynika, że w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych.

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice

W związku z falą niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i nawałnic, które wystąpiły głównie w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim w dniach 11-12 sierpnia 2017 r., na wniosek rolników z tych terenów, w dniu 18 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu jak najszybszą wypłatę pomocy dla tych rolników, którzy zostali poszkodowani podczas tych klęsk. Przekazano, że w  wyniku nawałnic ogromna ilość plonów uległa zniszczeniu, także przez powalone na pola drzewa, słupy energetyczne i telefoniczne.

MRiRW w sprawie przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych

W nawiązaniu do pisma KRIR dotyczącego przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku, resort rolnictwa poinformował, że w odniesieniu do tegorocznej odmowy Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi dotyczącej wydania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu okres do 120 dni neonikotynoidowych zapraw nasiennych rzepaku należy wyjaśnić, że wynikała

Szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo - apel IRWŁ o pomoc

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o pomoc w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Działki rolne rolników położone na terenie Mikołajewic sąsiadują ze zbiornikiem Jeziorsko, który objęty jest obszarem NATURA 2000 – dyrektywa ptasia.

Hufiec Pracy 5-15 zaprasza na X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy

Rajd zorganizowany zostanie po raz dziesiąty. Uczestnicy wyruszą na trasę 15 września. Rowerzyści do pokonania będą mieli trasę 30 kilometrów, wiodącą przez miejsca upamiętniające walki za wolność Ojczyzny. Trasa wiedzie przez powiat zduńskowolski i łaski. W czasie rajdu młodzież będzie składać wiązanki przy pomnikach poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej.  Zgłoszenia uczestników (deklaracja udziału w rajdzie i przewidywana ilość osób) należy przesłać do 08.09.2017r.

Bezpieczne zabawy na wsi

W dniu 29 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacji dla uczestników stanicy w Swędzieniejewicach. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć”. Na zaproszenie Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, spotkanie z dziećmi przeprowadzili pracownicy Sieradzkiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy: Inspektor PIP Janusz Orzechowski oraz radca PIP Ewa Goszczurna.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS