W sobotę - 26 sierpnia - zapraszamy na Piknik Owocowo - Warzywny w Kalinowej!

Piknik odbędzie się 26 sierpnia 2017 roku w Kalinowej koło Błaszek przy okazji XXIV Krajowych Dni Ziemniaka, których Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest współorganizatorem. 

Program

Wystawa maszyn i środków do produkcji ziemniaków oraz produkcji rolniczej i ogrodniczej

Oferta odmianowa firm i hodowli roślin (kwalifikowane sadzeniaki i nasiona)

Zwiedzanie poletek demonstracyjnych odmian ziemniaka zarejestrowanych w Polsce

Zwiedzanie poletek demonstracyjnych odmian cebuli

Od 25 września można składać wnioski w związku z przekazaniem gospodarstwa innemu rolnikowi

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

Co w PE w drugiej połowie 2017 roku?

Po wakacjach w Parlamencie Europejskim kolejne polityczne debaty i głosowania nad ważnymi przepisami regulującymi kwestie migracji, klimatu czy wspólnego rynku cyfrowego. Posłowie pracują obecnie nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu uzytkowania gruntów (np. wylesiania pod grunty orne) oraz lasów. Kontynuowane będą negocjacje w sprawie refomy unijnego systemu handlu emisjami (ETS).

Żywność i sprawiedliwość

Jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym? – to temat rozpoczynających się właśnie konsultacji publicznych w ramach UE. - Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni często najsłabszym ogniwem – komentował komisarz Phil Hogan.

Wystawa Rolno-Przemysłowa w Zduńskiej Woli

18. Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa odbywała się w niedzielę (20 sierpnia) w Zduńskiej Woli. Tradycyjnie prezentowano na niej wyroby rodzimych przedsiębiorców, ponad stu wystawców zaprezentowało swoje wyroby i usługi. Mieszkańcy zwiedzający stoiska mogli zaopatrzyć się w produkty albo nawiązać kontakty z firmami oraz usługodawcami. W tym roku wystawie towarzyszyły pokazy fitness oraz pokazy mody. Podczas wystawy rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze stoisko w kilku kategoriach.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS