Negocjacje UE z Turcją - prośba o uwagi

Komisja Europejska planuje rozpoczęcie negocjacji m.in. w sprawie dalszej liberalizacji handlu towarami rolnymi i rolnymi przetworzonymi pomiędzy UE, a Turcją. W związku z powyższym, MRiRW zwróciło się do ARR o opinię w sprawie istotnych dla polskiego sektora rolno-spożywczego kwestii związanych z ww. negocjacjami. Agencja Rynku Rolnego prosi Państwa o  przekazanie ew. uwag w odniesieniu do następujących kwestii:

Resort rolnictwa odpowiada na propozycje ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF

W odpowiedzi na propozycje wyrażone we wnioskach VI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w dniu 17 stycznia 2017 r. resort rolnictwa przekazał informacje, że aktualnie na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego) prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229).

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Resort rolnictwa informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

Redukcja stawek płatności redystrybucyjnej

ARiMR informuje, że w 2015 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ubiegało się 1,355 mln rolników. Rolnicy posiadający, co najmniej 3,01 ha mogli ubiegać się także o przyznanie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej). Płatność ta przysługuje maksymalnie do 27 ha. Płatność nie jest przyznawana z urzędu, ale na wniosek rolnika, który powinien zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o przyznanie płatności.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS