Lipcowy numer W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 2 lata temu, 11 lipca 2015 roku, Walne Zgromadzenie powierzyło mi zaszczytną funkcję Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  kolejny raz dziękuję za zaufanie, tym bardziej, że Zarząd IRWŁ 10 czerwca tego roku otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia IRWŁ V kadencji. Jednocześnie z okazji 20-lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich dziękuję poprzedniemu Zarządowi, wszystkim Zarządom od 1999 i wszystkim Delegatom zaangażowanym w rozwój Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pracę na rzecz rolników i rolnictwa naszego województwa.

Jubileuszowe posiedzenie IRWŁ powiatu skierniewickiego

W dniu 30.06.2017. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie odbyło się uroczyste Jubileuszowe posiedzenie Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego powiatu skierniewickiego.  Okazją spotkania było XX-lecie reaktywowania Izby Rolniczej Województwa Skierniewickiego, która rozpoczęła swoją działalność wiosną 1997 roku. W  wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 r. straciła status Izby Rolniczej Województwa Skierniewickiego a jej następcą prawnym została Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego , która objęła swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego.

Zarząd KRIR w sprawie wydłużenia możliwości stosowania obecnych środków ochrony roślin

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd KRIR, mając na uwadze wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, oraz w związku z planowanym przez Komisję Europejską wycofaniem z użycia wielu substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin rolniczych i sadowniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o skorzystanie z możliwości danych krajom członkowskim UE i wydłużenie możliwości stosowania obecnych środków do momentu opracowania i wprowadzenia nowych odpowiedników wycofanych środków.

Resort rolnictwa na temat dofinansowania opieki dziennej nad osobami starszymi

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas V Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, na operacje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie opieki dziennej nad osobami starszymi (zobacz >>>) resort rolnictwa przekazał, że w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w PROW 2014-2020, instrumentem wsparcia m.in. ww.

KRIR w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolnych

Realizując wniosek przyjęty w dniu 22 maja 2017 r. podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji Zarząd KRIR wystąpił w dniu 4 lipca 2017 r. do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolniczych do odszkodowań łowieckich poprzez odpowiednią nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Zarząd KRIR w sprawie wydłużenia prac komisji ds. szacowania strat do końca lipca

Realizując wniosek przyjęty podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 22 maja 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie przydzielenia specjalnej pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, jednocześnie wnioskując o wydłużenie prac komisji ds. szacowania strat do końca lipca i zabezpieczenie właściwej ochrony na ten cel.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS