Odpowiedź Wojewody Łódzkiego na apel IRWŁ

Zbigiew Rau - Wojewoda Łodzi przesłał odpowiedź na pismo Bronisława Węglewskiego Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w którym IRWŁ mając na uwadze sygnały od rolników, a w szczególności apel Wójta Gminy Daszyna, zwraca się z prośbą o uruchomienie procedur mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom w  przypadku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych. 

Ceny zbóż w kraju według ministerstwa rolnictwa

W tygodniu 31.07-06.08.2017 nastąpił silny spadek cen większości zbóż. Po wcześniejszej przecenie na rynku jęczmienia przyszedł czas na pozostałe zboża trafiające do punktów skupu. Tygodniowe dane Min. Rol. pokazały nawet kilkunastoprocentowy spadek cen średnich krajowych pszenicy, żyta, owsa i pszenżyta. W strukturze obrotu nastąpił gwałtowny wzrost udziału pszenicy z 41% (tydzień wcześniej) do 64%, kosztem jęczmienia, który dominował w tygodniu poprzedzającym. Zdecydowanie wzrosły też zakupy żyta konsumpcyjnego (z 1% do 7%) i pszenżyta (z 1% do 5%).

Apel o pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice

Caritas Polska uruchomił zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które przeszły w ostatnim czasie nad Polską. Tragiczne w skutkach nawałnice występowały w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Wsród poszkodowanych jest wielu rolników, którzy stracili swój dobytek oraz tegoroczne plony.

Poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących

24 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Głównym celem ustawy jest poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie obowiązujących regulacji w tym zakresie, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jak i wprowadzenie regulacji nowych, m.in.

Informacja o stawce pomocy przysługującej do 1 kg

Na podstawie § 26 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że wysokość pomocy tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka, wynosi 0,61 zł do 1 kg mleka.

(Źródło: ARR)

Nie możesz wywiązać się ze zobowiązań PROW? - niezwłocznie poinformuj o tym ARiMR

ARiMR przypomina Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS