Wojewódzkie święto plonów w Sędziejowicach

Dożynki to jedno z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych. Święto plonów przypomina jak ważna jest ludzka praca.  Corocznie poprzez uroczystości dożynkowe dziękujemy mieszkańcom polskiej wsi za chleb, za codzienny trud i wysiłek włożony w każdy kawałek ziemi. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w minioną niedzielę (27 sierpnia 2017 roku) w Sędziejowicach. Już po raz drugi współorganizatorem tego ważnego dla wszystkich naszych rolników święta, wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, był samorząd rolniczy.

Obiad bez ziemniaka to nie obiad! - XXIV Krajowe Dni Ziemniaka w Kalinowej

W miniony weekend (26-27 września 2017 roku) w Kalinowej koło Błaszek na terenie Hodowli Roślin „Kalinowa” spotkali się pasjonaci i wielbiciele ziemniaka na XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka. Hasłem przewodnim imprezy był  „Ziemniak dziś i jutro”. Ale by dokładnie określić jej charakter można śmiało sparafrazować słowa Mikołaja Reja... a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż POLACY nie gęsi, iż swój ZIEMNIAK mają!

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Od 4 września pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

ARiMR informuje, że w terminie 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Pomoc dla producentów świń

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r. 24 sierpnia 2017 r. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Poczciwy ziemniak

Solanum tuberosum L to prawidłowa botaniczna nazwa tej rośliny. Najczęściej używany jest synonim tej nazwy – ziemniak w innych rejonach Polski znany jako pyry, kartofle czy grule. Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka Południowa. Na nasz kontynent przywędrował w XVI, sprowadził tę roślinę Król Jan III Sobieski dla swojej małżonki Marysieńki. Początkowo ziemniaki traktowano jako roślinę ozdobną i leczniczą, a później stały się podstawą wyżywienia, ratując od głodu ubogą ludność wielu krajów.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS